1. בחרו רשות

ראשית, הקלידו את שם הגוף הממשלתי , ממנו ברצונכם לקבל מידע. לפי החלטת הממשלה, עליהם למסור תגובה (מדוע?).