מידע לגבי רכישת תכשיר Synthroid בשנים 2011 עד 2014

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

הבקשה סורבה על-ידי משרד הבריאות.

מאת: אלון אנתין

29 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש מידע מאגף הרוקחות לגבי רכישת תכשיר Synthroid על ידי קופות
החולים החל משנת 2011 ועד 2014:
1. שם וכתובת הספק.
2. מחירים.
3. חברה מייבאת.

ב-8/6/2014 נמסר תצהיר של אגף רוקחות בו נאמר כי לאור תלונות חולים על
תופעות לוואי נעשו בדיקות איכות של סנטרואיד משלוש קבוצות.
(קישור למסמך -
http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/...)
1. אבקש פירוט הנוגע למועדי הבדיקות,ותוצאות מפורטות של הבדיקות.
2. מידע המפרט מספר תלונות ( שיעור מתוך סהכ הנוטלים)ופירוט אופי
התלונות.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (13 באוגוסט, 2014)

זו תשובת המשרד:
https://docs.google.com/file/d/0B6Z4i5hM...

אלון

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?