מידע מקצועי שהוצג לצרוך חתימה על מסמך הבנות לטיהור קרקעות תע"ש

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד להגנת הסביבה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: יוגב שרביט

5 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בתאריך 17.6.2007 נחתם מסמך הבנות בין משרד האוצר, המשרד לאיכות
הסביבה ורמ"י (אז מינהל מקרקעי ישראל) הנוגע לאופן הטיפול והמימון של
טיהור הקרקעות במתחם תע"ש רמת השרון, ראו קישור:
http://yogevsharvit.files.wordpress.com/...

במסמך קיימות מספר אמירות המתייחסות לניתוק הזיקה בין טיהור כל המתחם
ושיווק חטיבות קרקע מטוהרות קרי, אין חובה לטהר את כל קרקעות המתחם
לפני תחילת השיווק של הקרקעות, כפי שמשתמע מסעיפים 1.ב. (מטרת ההסכם)
וסעיף 3.ב. (כללי).
אבקש לקבל את המסמכים המקצועיים שהציג המשרד להגנת הסביבה במסגרת
הדיונים לחתימת מסמך ההבנות ושעל בסיסם נקבעו קביעות אלה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: איילת אברהם Ayelet Avraham
המשרד להגנת הסביבה

25 בינואר, 2015


Attachment image001.jpg
3K Download

Attachment image002.jpg
11K Download

Attachment O2015000155.docx
107K Download View as HTML


 

 

 

[1]כותרת1

 

יוגב שלום,

 

אנא אשר קבלת המייל.

 

בברכה,

איילת אברהם

מרכזת חוק חופש המידע

[2]כותרת2

 

 

References

Visible links

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

26 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע באיילת אברהם Ayelet Avraham,

מאשר קבלת המענה לבקשה זו בנוגע למידע מקצועי שהוצג לצורך חתימה על
מסמך ההבנות

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד להגנת הסביבה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?