שמות ושימושים של מבני ציבור לרבות מקלטים בעיר נתניה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית נתניה

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

26 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית נתניה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את את המידע הבא בנוגע למבנים ציבוריים לרבות מקלטים בעיר
נתניה:

1. רשימה של כל המבנים בבעלות העירייה (נכסים עירוניים) כולל כתובות.
2. רשימת כל המקלטים העירוניים כולל כתובות.
3. שמות העמותות/ארגונים/גופים (עם מספר העמותה או ח.פ. של הארגון)
אשר משתמשים בכל אחד מהמבנים בבעלות העירייה (נכסים עירוניים).
4. במידה וניתנו מקלטים לשימוש אחר מהיעוד שלהם שמות
העמותות/ארגונים/גופים (עם מספר העמותה או ח.פ. של הארגון) אשר
משתמשים בכל אחד מהמקלטים.
5. במידה ויש מבנים שמוקצים לשימוש גוף שאינו העירייה העתק של הקול
קורא/מכרז.
6. העתקי הפרוטוקול של הדיון עליו הוחלטה הקצאת המבנים לשימוש גוף
שאינו העירייה.
7. תקציר הבקשה הזוכה (לאיזה מטרת שימוש הוגשה הבקשה).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

27 ביולי, 2014


Attachment rad1C7D5.doc
1.1M Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

15 בספטמבר, 2014


Attachment radFCD22.htm.html
301K Download

Attachment rad1D830.doc
1.1M Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

23 בספטמבר, 2014


Attachment radC422A.doc
1.1M Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

11 בדצמבר, 2014


Attachment rad98F6A.doc
1.2M Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: עופרה ריי
עיריית נתניה

17 בדצמבר, 2014


Attachment FW.html
11K Download

Attachment Image20141214144901 m1.pdf
11K Download View as HTML

Attachment rad43E6D.doc
1.1M Download View as HTML


קישור לכאן

עיריית נתניה

4 בפברואר, 2015


Attachment attachment.bin
1.1M Download


בקשה למידע דוח מבני העירייה פניה 426653

קישור לכאן

עיריית נתניה

4 בפברואר, 2015


Attachment attachment.pdf
8.1M Download View as HTML


המשך דוח מבני העירייה 426653

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית נתניה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?