פירוט תלונות על כלל הסוכנים והסוכנויות הענף הפנסיוני

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

25 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לכבוד אגף שוק ההון במשרד האוצר,

בעקבות התקדמות הצעת החוק אשר מאפשרת לכל חוסך לבחור את מנהל ההסדר
הפנסיוני בצורה חופשית, חסר מידע בשוק לגבי ביצועים של החברות השונות
בתחום. כיום מפורסם בדוח השנתי של הממונה על שוק ההון והביטוח דירוג
ופירוט אך ורק לגבי חברות הביטוח.

אבקש לקבל פירוט לגבי תלונות על כלל הסוכנים והסוכנויות הענף הפנסיוני
(סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני ויועץ פנסיוני), ללא חברות
ביטוח, בשלוש השנים האחרונות.
אבקש לדעת נתונים אלו, בדומה לפרמטרים וחלוקה של דוחות המפורסמים מדי
שנה על חברות הביטוח, כגון: "פעילות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון -
סעיף 2. נתוני פניות ותלונות ציבור."

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

משרד האוצר

25 באוגוסט, 2014

שלום,
מתנצלת על כך שלא שלחתי אישור קבלה.
הנושא בטיפול.
יום טוב,
אנט קליימן

מאת: אביב גונן <[FOI #242 email]>
אל: חוק חופש המידע בקשות במ. האוצר <[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]>,
תאריך: 25/07/2014 22:17
נושא: בקשת המידע - פירוט תלונות על כלל הסוכנים והסוכנויות הענף
הפנסיוני

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ&quot;ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לכבוד אגף שוק ההון במשרד האוצר,

בעקבות התקדמות הצעת החוק אשר מאפשרת לכל חוסך לבחור את מנהל ההסדר
הפנסיוני בצורה חופשית, חסר מידע בשוק לגבי ביצועים של החברות השונות
בתחום. כיום מפורסם בדוח השנתי של הממונה על שוק ההון והביטוח דירוג
ופירוט אך ורק לגבי חברות הביטוח.

אבקש לקבל פירוט לגבי תלונות על כלל הסוכנים והסוכנויות הענף הפנסיוני
(סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני ויועץ פנסיוני), ללא חברות
ביטוח, בשלוש השנים האחרונות.
אבקש לדעת נתונים אלו, בדומה לפרמטרים וחלוקה של דוחות המפורסמים מדי
שנה על חברות הביטוח, כגון: &quot;פעילות אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון
- סעיף 2. נתוני פניות ותלונות ציבור.&quot;

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Alaveteli website. This footer
has been overriden by the sample Alaveteli theme.

כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
http://askdata.org.il/help/officers

אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.

-------------------------------------------------------------------

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מעוניין למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?