מידע על החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קרית אתא

עיריית קרית אתא אין את המידע המבוקש.

מאת: יוגב שרביט

16 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קרית אתא,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

על פי הדוחות הכספים המובקרים של קריית אתא לשנים 2010-2012, קיימת
התייחסות לחברה עירונית משותפת לקריית אתא, חיפה, נשר ומועצה אזורית
זבולון, "החברה העירונית המשותפת למתחם בתי הזיקוק בע"מ (תאגיד מספר
514279207).
אבקש לקבל את הדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד לשנים 2009-2012
כמו כן אבקש לקבל את רשימת חברי ההנהלה ורשימת חברי הדריקטוריון של
החברה נכון להיום. אבקש לציין מי מחברי ההנהלה והדרקטוריון הם מטעם
עיריית קרית אתא (במידה ויש כאלה מטעם קריית אתא)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.
פירוט העמותות הפטורות מתשלום אגרה מפורטת בקישור הבא מתוך אתר היחידה
הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים:
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: ממונה על חופש המידע-עיריית קרית אתא
עיריית קרית אתא

30 ביולי, 2014

מר שרביט שלום רב,

קיבלתי את בקשתך למידע ואני מתכבד להשיבך כדלקמן:

1. כעולה מבקשתך למידע, החברה העירונית המשותפת הינה תאגיד בפני עצמו. המידע
שהנך מבקש הינו מידע שעליך לקבל מאותו תאגיד.
2. חבר הדירקטוריון מטעם עיריית קרית אתא הינו ראש עיריית קרית אתא.

בברכה,

חיים מלכא, עו"ד
הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

30 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בממונה על חופש המידע-עיריית קרית
אתא,

בהמשך לתשובתך לגבי פניה לתאגיד עצמו.
באתר עיריית קרית אתא אין מידע על התאגיד אשר נמצא בחלקו בבעלות
הרשות. מצב זה נכון גם לגבי שאר הרשויות המחזיקות בבעלות בתאגיד
(במקרה של עיריית נשר, אתר הרשות בבניה ולכן לא ניתן לומר כי מצב זה
ימשך בעתיד).

אציין כי היות וקריית אתא היא שותפה בתאגיד, הדוחות השנתיים שביקשתי
צריכים להיות ברשותה שכן היא נדרשת לאשרם במסגרת ישיבות המועצה. אודה
לך אם תעביר לי את הדוחות שהתקבלו ואושרו ע"י המועצה, במידה ואלה
זמינים. לחילופין, אודה לך אם תוכל לספק לי מידע אשר יאפשר לי לפנות
לתאגיד בבקשה של המידע כגון טלפון להתקשרות וכן את שם המנכ"ל (אשר
אחראי לתת את המידע בהיעדר בעל תפקיד שאחראי בחברה על מענה לפניות
חופש מידע).

תודה מראש

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: ממונה על חופש המידע-עיריית קרית אתא
עיריית קרית אתא

9 בספטמבר, 2014

מר שרביט,

על פי הרשום ברשם החברות, כתובת החברה הינה אצל עוה"ד אילן שביט ממשרד חיים
צדוק ושות' מרח' לינקולן 20 תל אביב, טל': 03-6254000.

בכבוד רב,

חיים מלכא, עו"ד
הממונה על חופש המידע

-----הודעה מקורית-----

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קרית אתא –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?