נתוני תחלואה בסרטן ברמת השרון והרצליה

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

29 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל נתונים בנוגע לתחלואה ותמותה מסרטן בישובים רמת השרון
והרצליה. את המידע אני מבקש לקבל בפורמט פתוח (קובץ אקסל או CSV) עבור
הנתונים הבאים
- שיעורי תחלואה ותמותה על פי סוגים של גידולים ממאירים, כאשר המידע
יוצג לפי הישוב ושנים
- שיעור התחלואה החוזרת בסרטן על פי סוגים של גידולים ממאירים, כאשר
המידע יוצג לפי הישוב ושנים. הכוונה בתחלואה חוזרת היא בנוגע למידע
הנוגע לחולים אשר חלו, החלימו ואז חלו שוב.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (10 בספטמבר, 2014)

קישור לקובץ עם התשובה
http://yogevsharvit.files.wordpress.com/...

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?