מידע בנוגע לזיהומי בארות מים בתחומי רמת השרון והרצליה

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות הממשלתית למים וביוב

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: יוגב שרביט

22 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות הממשלתית למים וביוב,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

על פי המידע באתר רשות המים, האגף לאיכות המים מבצע את הפעילות הבא
(סעיף 1):
"אגף איכות מים מקדם את ניטור המים הייעודי למעקב אחר גורמי זיהום
במקורות המים. אגף איכות המים יוזם סקרים במקורות המים לאיתור מזהמים
שאינם נמצאים בפיקוח במסגרת תקנות מי שתיה כגון: EDC - כימיקלים
הנובעים ממקור חיצוני, חומרי נפץ מרכיבים אורגניםחצי נדיפים ועוד.
במסגרת זו נערכים סקרים יעודיים לאיתור היקפי זיהום ממקורות מזהמים
שונים כמו למשל איתור זיהומי דלק שנעשה באמצעות דיגום ייעודי בקידוחי
הפקה וביצוע קידוחי ניטור במתקני דלק. כמו כן מתבצע איתור זיהומים
תעשייתים ע"י ביצוע סקרים מרחביים לאיתור VOC’s (תרכובות אורגניות
נדיפות) ברמה"ש, הרצליה ת"א, באזור חולון בת-ים, נתניה ומקומות נוספים
בארץ. בנוסף קיים מיפוי אזורי התעשיה באקויפר החוף וסיווגם על פי
פוטנציאל הזיהום במטרה לאתר באופן שיטתי את היקפי הזיהום התעשייתי
ברחבי אקויפר החוף."

אבקש לקבל בקובץ אקסל תוצאות של דגימות מי התהום בבארות ונקודות דגימה
נוספות שבוצעו ב-12 החודשים האחרונים, בתחומי הרשויות רמת השרון,
הרצליה והוד השרון. יש לכלול גם את התוצאות של הדגימות שבוצעו בתוך
תחומי תע"ש (אשר נמצאת בתוך התחומי הרשויות שציינתי).

כמו כן אבקש לקבל מידע עדכני וזמין בנוגע לכיווני זרימת המים במרחב
המדובר, כולל התייחסות לשינויים שהתרחשו מאז ההערכה שבוצעה במסגרת
הסקר ההיסטורי שהוגש לרשות המים בשנת 2009. במידע והמידע העדכני ביותר
הוא מהדוח שצויין, אבקש לקבל הערכה לתאריך הוצאת עדכון רשמי למידע
המבוקש.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה ( 5 במרץ, 2015)

התייחסות שקיבלתי למייל הפרטי בנוגע לחלק מהפניה:להלן המענה מטעם הרשות:

1. מצ"ב קישור של מפות כיווני הזרימה המצויות בדוח של השרות ההידרולוגי. אין מפות אחרות.

http://www.water.gov.il/Hebrew/Professio...
2. לאחר ברור עם אנשי המקצוע מטעם הרשות, התברר כי טרם יצא עדכון לתחזית התפשטות זיהום מי התהום, אך צפוי להתפרסם בצורה עדכנית ומסודרת בקרוב .

Link to this

יוגב שרביט השאיר הודעה ( 5 במרץ, 2015)

קישור לקובץ עם נתוני קידוחים שקיבלתי מהרשות
https://drive.google.com/file/d/0B9KCjEI...
פתוח לכולם לצפיה

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות הממשלתית למים וביוב –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?