מכרזים שונים בפסולת מסוכנת

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד להגנת הסביבה

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

22 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

להלן בקשתי מחופש המידע במשרד להגנת הסביבה לגבי המכרזים שאלו
שמותיהם:
1. רשימת פסולות מסוכנות. 2008. המשרד להגנת הסביבה – שנת 2008.
2. מצגת של קורס ללימוד השיטה האירופית לסיווג ולטיפול בפסולות
מסוכנות. המשרד להגנת הסביבה – שנת 2008.
3. מכרז למתן ייעוץ ומענה לשאילתות במסגרת help-desk לסיווג פסולת
מסוכנת וייעוץ לדרכי טיפול
4. בחינת חלופות למיכל האמוניה הקיים ובחינת ניהול / הסדרת משק
האמוניה בישראל – 2011

לגבי רשימת המכרזים הנ"ל אנחנו מבקשים חשיפת מסמכים, כדלקמן:
1. את מסמכי המכרז וההבהרות למכרז.
2. מי נבחר כזוכה במכרז, באיזה מועד הוא נבחר: כלומר, את המכתב שנשלח
לזוכה
3. מועדי כל הדיונים שהתקיימו במכרז: של ועדת המכרזים, של היחידה
המזמינה וכוח העזר, מומחים, יועצים שנתנו חוות דעת וכיו"ב - כל מי
שהיתה לו נגיעה להחלטה על הזוכה.
4. הפרוטוקולים של הזכייה הזו, ועדת מכרזים, כוח העזר, יועצים
חיצוניים; מכתבים שהופנו ליועצים חיצוניים לשם קבלת ייעוץ בנושא.
5. תוצרי המכרזים: המסמכים שהוגשו על ידי הזוכה במכרז.
6. ההוצאה הכספית של המשרד בגין המענה למכרז.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש להעביר את פנייתי לממונה על חופש המידע במשרד על העיכוב במתן
בתשובה. אני מבקש בדיקה פנימית של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לבקשת
חופש המידע שהגשתי בנושא 'מכרזים שונים בפסולת מסוכנת'.

להלן לינק לכל התיעוד של הבקשה שהגשתי:
http://askdata.org.il/request/request_86

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: איילת אברהם Ayelet Avraham
המשרד להגנת הסביבה

14 בספטמבר, 2014


Attachment O20140001659.docx
106K Download View as HTML


אביב שלום,

 

אנא אשר קבלת המייל.

 

בברכה,

איילת אברהם

מרכזת חוק חופש המידע

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

14 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע באיילת אברהם Ayelet Avraham,

איילת שלום,

מאשר את קבלת המייל.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

9 במאי, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע באיילת אברהם Ayelet Avraham,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לאור חוסר התגובה אני מבקש למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד להגנת הסביבה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?