העתק דוחות כספיים של רשות שדות התעופה לחמש השנים האחרונות

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל רשות שדות התעופה

הבקשה נענתה.

מאת: אלון אנתין

20 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

עיינתי באתר רשות שדות התעופה ולא הצלחתי למצוא את הדוחות הכספיים של
הרשות כפי שמופיעים בסעיף 38 בחוק:
http://www.knesset.gov.il/review/data/he...
ואני מצטט
"38 . הרשות תערוך ותגיש לשר התחבורה, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום
שנת העסקים שלה, דין וחשבון שיכלול ­
(1) מאזן שנתי לרבות מאזן הקרנות כאמור בסעיף 40;
(2) דו"ח הכנסות והוצאות, כולל יעוד עודפי הכנסות של הרשות ושל כל
אחד משדות התעופה שלה;
(3) דו"ח המשאבים ואופן השימוש בהם;
(4) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ושל תקציב הפיתוח
של הרשות באותה שנת עסקים;
(5) סקירה על פעולותיה אותה שנה."

לכן אבקש לקבל את הדוחות הנ"ל לחמש השנים האחרונות.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

אנא אשרו במייל חוזר את קבלת הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

23 ביוני, 2014

שלום רב,

לא ניתן לקרוא את פנייתך באופן רצוף - היא הגיעה הפוכה וקטועה מבחינת רציפות קריאה.

נא לשלוח בשנית ו/או באמצעות מכתב רגיל אותו ניתן להעביר גם בפקס לכתובת שלמטה:

עו"ד תמר טורג'מן
רשות שדות התעופה
ת.ד. 137
נתב"ג 7015001
פקס: 03-9731819.

בברכה,
תמר טורג'מן, עו"ד

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

23 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

לבקשתכם אני שולח את הבקשה מחדש, אנא אשרו שהפעם היא התקבלה היטב.

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ״ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

עיינתי באתר רשות שדות התעופה ולא הצלחתי למצוא את דוחות הכספיים של
הרשות כפי שמופיעים בסעיף 38 בחוק:
http://www.knesset.gov.il/review/data/he...
ואני מצטט
״38 . הרשות תערוך ותגיש לשר התחבורה, לא יאוחר מששה חדשים לאחר תום
שנת העסקים שלה, דין וחשבון שיכלול ­
(1) מאזן שנתי לרבות מאזן הקרנות כאמור בסעיף 40
(2) דו״ח הכנסות והוצאות, כולל יעוד עודפי הכנסות של הרשות ושל כל אחד
משדות התעופה שלה
(3) דו״ח המשאבים ואופן השימוש בהם
(4) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ושל תקציב הפיתוח של
הרשות באותה שנת עסקים
(5) סקירה על פעולותיה אותה שנה.״

לכן אבקש לקבל את הדוחות הנ״ל לחמש השנים האחרונות.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

30 ביוני, 2014

שלום רב,

 

בהמשך לפניותיך בדואר אלקטרוני בעניין שבנדון - אני משיבה לך במייל חדש (לא
בשרשור של פניותיך) כדי שההודעה תתקבל בפורמט בעברית וניתן יהא לקרוא אותה
ברצף.

 

על מנת שנוכל לפטור את הבקשה מתשלום אגרת בקשה (כקבוע בחוק חופש המידע) נא
העבר לידי אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך.

 

בברכה,

 

תמר טורג'מן, עו"ד                                                       
Turjeman, Adv. Tamar

עורכת דין בכירה                         
                                                     Senior Lawyer &

והממונה על חוק חופש המידע                                      Officer in
Charge of                           

רשות שדות התעופה                                         Freedom of
Information Act.                         

                                                                                    
Israel Airports Authority

 

                    דואר אלקטרוני:   [1][רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]f:Email

 

                                 טל':  Tel:  972-3-9750073

                                          972-3-9750067

                             פקס':  Fax:   972-3-9731819

 

References

Visible links
1. mailto:[רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

30 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.
להלן הקישור שמתקף זאת :
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

30 ביוני, 2014

אדון נכבד,

דרישת הרשות לקבלת אישור תקף נעשית בהתאם להוראות חוק חופש המידע, מכוחו מתבקש המידע.

למרות הפנייתך לקישור בו מופיעה העמותה נבקש כי יועבר לידינו האישור המבוקש על מנת שנוכל לבחון את בקשתכם.

בברכה,

תמר טורג'מן, עו"ד

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

2 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

בהמשך לשיחתנו אני מצרף קישור לתצלום של אישור ניהול תקין לשנת 2014
מרשם העמותות:
https://docs.google.com/file/d/0BxiuNJgU...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

3 ביולי, 2014

שלום רב,

לחיצה על הקישור שצורף למייל פותחת חלון של חשבון דואר אלקטרוני.

נא לסרוק את האישור או לצלמו ולהעביר לעיוני.

בברכה,

תמר טורג'מן, עו"ד

תמר טורג'מן, עו"ד Turjeman, Adv. Tamar
עורכת דין בכירה Senior Lawyer &
והממונה על חוק חופש המידע Officer in Charge of
רשות שדות התעופה Freedom of Information Act.
Israel Airports Authority

דואר אלקטרוני: [רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]f:Email

טל': Tel: 972-3-9750073
972-3-9750067
פקס': Fax: 972-3-9731819

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

3 ביולי, 2014

שלום רב,

אני מתנצל על הקישור שלא היה זמין בצורה חופשית, אני מצרף את אותו
המסמך מאתר גיידסטאר
http://documents.guidestar.org.il/PDF/ne...
המסמך המדובר הוא אישור ניהול תקין ל-2014 של רשם העמותות לעמותת
הסדנא לידע ציבורי.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

5 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

עבר כבר יותר מחודש מהתכתובת האחרונה שלנו, כידוע בסעיף 7(ב) לחוק
חופש המידע, התשנ"ח-1998 מצויין "הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע
ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו".
לכן אשמח לקבל את החלטתכם בהתאם ללשון החוק.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)
אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

7 באוגוסט, 2014

בוקר טוב,

בהמשך לשיחתך הטלפונית עם מזכירתי אבקש להעלות גם על הכתב כי בקשתך נמצאת בטיפול וממתינה לקבלת החומר מאת הגורם הרלוונטי ברשות.

בברכה,

תמר טורג'מן, עו"ד
הממונה על חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

7 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

תודה על עדכון סטטוס הבקשה.

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)
אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

8 בספטמבר, 2014


Attachment windows 1255 B vnl4fog5Pj55foucGRm.pdf
44K Download View as HTML


שלום רב,

 

בבקשה המידע המבוקש.

 

בברכה,

 

תמר טורג'מן, עו"ד                                                       
Turjeman, Adv. Tamar

עורכת דין בכירה                                            
                                  Senior Lawyer &

והממונה על חוק חופש המידע                                      Officer in
Charge of                           

רשות שדות התעופה                                         Freedom of
Information Act.                         

               
                                                                     Israel
Airports Authority

 

                    דואר אלקטרוני:   [1][רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]f:Email

 

                                 טל':  Tel:  972-3-9750073

                                          972-3-9750067

                             פקס':  Fax:   972-3-9731819

 

References

Visible links
1. mailto:[רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

8 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ברשות שדות התעופה,

תודה רבה על המידע בהתאם לבקשתי בסעיפים 1-2, אשמח גם לקבל את המידע
שבסעיפים 3-5:
(3) דוח המשאבים ואופן השימוש בהם
(4) סקירה המשקפת את ביצועם של התקציב השוטף ושל תקציב הפיתוח של
הרשות באותה שנת עסקים
(5) סקירה על פעולותיה אותה שנה.

ת המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Tamar Turjeman
רשות שדות התעופה

18 בספטמבר, 2014


Attachment windows 1255 B 5Pns7uQg7Pr55eH6IOT4 eX6LnBkZg.pdf
45K Download View as HTML


אלון שלום רב,

 

בהמשך לפנייתך החוזרת רצ"ב תשובתנו.

 

בברכה ושבת שלום,

 

 

 

תמר טורג'מן, עו"ד                                                       
Turjeman, Adv. Tamar

עורכת דין בכירה                                            
                                  Senior Lawyer &

והממונה על חוק חופש המידע                                      Officer in
Charge of                           

רשות שדות התעופה                                         Freedom of
Information Act.                         

                                                                                     Israel
Airports Authority

 

                    דואר אלקטרוני:   [1][רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]f:Email

 

                                 טל':  Tel:  972-3-9750073

                                          972-3-9750067

                             פקס':  Fax:   972-3-9731819

 

References

Visible links
1. mailto:[רשות שדות התעופההדוא"ל המבוקש]

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק רשות שדות התעופה –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?