מבקש לדעת בכמה תאונות נחקר שימוש ברט"ן בזמן תאונה וכיצד.

ארז גרינברג הגיש את בקשת המידע הזו אל משטרת ישראל

הרשות רוצה להגיב / כבר הגיבה בדואר רגיל לבקשה הזאת.

מאת: ארז גרינברג

19 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

קראתי בעיתון הארץ הדיגיטלי בעיתון דהמרקר כי מתקיים מחקר לגבי גורמי
תאונות דרכים הקשורים במכשירי סלולאר.

במכשירי סלולאר היום קיים תיעוד לגבי כל שימוש במכשיר, הן במכשיר והן
בשרת האינטרנט של אפליקציה או מפעיל.

הכמות שנקובה בכתבה אינה הגיונית מהמוכר לי מהנעשה בכבישי הארץ ולכן
אבקש לדעת:
1. האם נחקרות רשומות (שימוש במכשיר) של תאונות בהן מישהו "רק" נפצע?
2. האם נחקרות רשומות (שימוש במכשיר) במקרים של נזק בלבד?

3. האם בכל מקרה של מוות נחקרות כל הרשומות של כל הנהגים שהיו בסביבת
התאונה?

4. האם נחקרות רשומות כנ"ל לגבי הולכי רגל ורוכבי אופנים, שהם משתמשי
דרך מאוד לא אחראיים?

נשמח לקבל מידע כזה לטובת פיתוח אפליקציות ומחקר לטובת החברה.

להלן הקישור לכתבה
http://www.themarker.com/dynamo/1.2352636

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

קישור לכאן

מאת: tlunot
משטרת ישראל

10 באוגוסט, 2014


Attachment windows 1255 B 4PjmIOL46fDh OIgMi50aWY.tif
481K Download View as HTML

Attachment windows 1255 B 4PjmIOL46fDh OIudGlm.tif
470K Download View as HTML


לכבוד

מר ארז גרינברג

באמצעות הדוא"ל

 

שלום רב,

 

 

 

הנדון: בקשתך לפי חוק חופש המידע בנושא שימוש בנתוני טלפון סלולרי לחקירת תאונות

 

 

1.       רצ"ב העתק מהמענה לפנייתך שבנדון.

 

 

2.      לשירותך בכל עת.

 

 

 

                                             בברכה,

 

 

  קורל         וקנין

בת    שירות     לאומי

                                                    היחידה       
לתלונות      הציבור

 

 

 

קישור לכאן

מאת: ארז גרינברג

14 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשטרת ישראל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

Please pass this on to the person who conducts Freedom of
Information reviews.

I am writing to request an internal review of משטרת ישראל's
handling of my FOI request 'מבקש לדעת בכמה תאונות נחקר שימוש ברט"ן
בזמן תאונה וכיצד.'.

קורל וקנין, תודה על התשובה.

אז אני מבין שאין חקירה מדעית של גורמי תאונות דרכים, אין חקירה של כל
תאונה באופן מדעי ולא נחקרת השאלה אם יש קשר בין שימוש ברט"ן בכל
תאונה - כך שהכתבה בעיתון אינה מבוססת על נתונים מדעיים אלא אמפיריים.

הייתי שמח לו היה נחקר ומתועד כל גורם תאונה, כי כעת מחיר פרמיית
ביטוח חובה למשל נשען על גורמי תמחור שאינם רלונטיים, ואילו היה מחקר
שיטתי של כל גורמי תאונות דרכים ניתן היה באמת לחזות סיכון של משתמש
דרך בצורה מדוייקת יותר מהדרך המפלה בין משתמשי דרך הנהוגה היום.

אני מניח שאנסח פנייה למפקח על הביטוח במשרד האוצר.

A full history of my FOI request and all correspondence is
available on the Internet at this address:
http://askdata.org.il/request/request_84

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

ארז גרינברג

קישור לכאן

מאת: tlunot
משטרת ישראל

20 באוגוסט, 2014

מר גרינברג שלום רב,

 

 

הננו לאשר קבלת פנייתך.

הפנייה תועבר לבירורה של עו"ד בנדל ע' הממונה על חוק חופש המידע.  

 

בברכה,

 

רפ"ק חמוטל סבג, עו"ד

קצינת תלונות הציבור

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משטרת ישראל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?