קובץ ביצוע בפועל של תקציב הרשות לשנת 2012

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קריית אונו

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: אביב גונן

10 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

קובץ ביצוע בפועל של תקציב הרשות לשנת 2012 בפורמט אקסל

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינר
עיריית קריית אונו

17 באוגוסט, 2014


Attachment attachment.pdf
398K Download View as HTML


לאביב גונן שלום,
רצ"ב קובץ ביצוע של תקציב לשנת 2012.
דוח כספי המלאה לשנת 2012 (כמו לשנים קודמות) נמצא בספריה העירונית בחר' המייסדים 5, קריית אונו, טל. 03-7360166

בברכה,

ריקי גלינר
פניות הציבור

העתק: רו"ח סיוון דדון, סגנית הגזבר

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בריקי גלינר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום ריקי,
אני ביקשתי את ביצוע התקציב הרגיל המפורט ואתם נתתם את התקציר ובפורמט
PDF.
אבקש שוב את ביצוע התקציב הרגיל המפורט בקובץ אקסל

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בריקי גלינר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום ריקי,

אני ביקשתי את קובץ הביצוע בפועל של תקציב הרשות לשנת 2012 בפורמט
אקסל ואילו אתם נתתם לי את התקציר ועוד בפורמט PDF.
אבקש את הביצוע בפועל של התקציב בפורמט אקסל.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינר
עיריית קריית אונו

24 באוגוסט, 2014

למר אביב גונן שלום,
במענה לפנייתך:
בהתאם לסעיף 7 (ה) לחוק חופש המידע-"המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את המידע לצרכיו של המבקש".
כפי שכתבתי לך במייל הקודם-הדוח המלא עומד לרשות הציבור בספריה העירונית ברח' המייסדים 5, קריית אונו, טל. 03-7360166

בברכה,

ריקי גלינר
פניות הציבור

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (24 באוגוסט, 2014)

אם הדוח המלא לא נמצא ברשות הרשות בקובץ אזי הם במצב מאד גרוע. הכוונה היא שהרשות לא חייבת לעבד את הדוח המלא לצרכי המשתמש אבל היא כן מחוייבת לספק אותו כפי שהוא נמצא בידי הרשות. מכיוון שמדובר על פניה דרך מערכת ממוחשבת, אזי היא צריכה לספק אותו דרך המערכת הזאת
תשאל אותה האם אין לרשות את הקובץ המקורי, זה שהודפס לתוצר שנמצא בספריה (או איפה שזה לא יהיה). מעניין אם היא תגיד שהם מחקו אותו אחרי ההדפסה

Link to this

מאת: אביב גונן

24 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בריקי גלינר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום ריקי,

אני מודע לעובדה שאתם לא חייבים לעבד את הדוח המלא לצרכי המשתמש אבל
אתם כן מחויבים לספק אותו כפי שהוא נמצא בידי הרשות. מכיוון שמדובר על
פניה דרך מערכת ממוחשבת, אזי אתם צריכים לספק אותו דרך המערכת הזאת.

האם מה שאת אומרת לי בעצם הוא שקובץ הביצוע בפועל המקורי של תקציב
הרשות לשנת 2012 לא נמצא ברשות הרשות בקובץ אקסל?
האם את בעצם אומרת לי שמערכת הממוחשבת של הרשות לא מסוגלת לספק את
הקובץ בפורמט אקסל?

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

28 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בריקי גלינר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום ריקי,

אבקש התייחסות לתגובתי האחרונה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינ
עיריית קריית אונו

1 באוקטובר, 2014


Attachment windows 1255 B 4en25fIgMjAxMi5wZGY.pdf
469K Download View as HTML


 

 

 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קריית אונו –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?