שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר רעננה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית רעננה

בקשה זו הוסרה ע"י האדם שהגיש אותה. יכול להיות שיהיה לכך הסבר בהתכתבות שלהלן.

מאת: אביב גונן

9 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית רעננה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: דינה עמית
עיריית רעננה

12 ביוני, 2014


Attachment Scan f001.pdf
35K Download View as HTML


מר אביב גונן שלום,

בהמשך לפנייתך בגוף המייל, לגב' ענת ספקטור, הממונה על יישום חוק חופש המידע,
מצ"ב טופס בקשה לקבלת מידע עפ"י חוק חופש המידע.

בברכה,

דינה עמית
מנהלת יחידת פרויקטים
עיריית רעננה
09-7610291

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בדינה עמית,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לפי המצויין בתחתית המייל אנחנו עמותה רשומה אשר קיבלה אישור להגיש
בקשות חופש מידע ללא תשלום.
חוק חופש המידע לא מחייב פנייה דרך האתר העירוני.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: דינה עמית
עיריית רעננה

20 באוגוסט, 2014


Attachment 116.2014.doc
78K Download View as HTML


מר אביב גונן שלום רב,
בהמשך למייל המצורף מטעמך, מצ"ב מכתב מהגב' ענת ספקטור, הממונה על יישום חוק חופש המידע, בנדון.

בברכה,

דינה עמית
מנהלת יחידת פרויקטים
עיריית רעננה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

22 באוגוסט, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בדינה עמית,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום רב,

הסדנא לידע ציבורי מופיעה ברשימת העמותות שפטורות מאגרה. הרשימה נמצאת
בעמוד הבא באתר של היחידה לחופש המידע ולפי ההגדרה פועלות למען מטרה
ציבורית:
http://bit.ly/hofeshmeida

אישור ניהול תקין: http://bit.ly/hasadnanihul

ברצוני להפנות אותך לתקנות חופש המידע, ולפי אישור מיוחד שהסדנא קיבלה
בעקבות תקנות אלה ממשרד המשפטים, בקשות שמתקבלות מאתר "תביא ת'דטה"
עבור הסדנא לידע ציבורי מטופלות בחינם כבקשות של הסדנא כעמותה רשומה.
נוכח האמור, התקבלה החלטה לתת קוד אקטיבציה רק למתנדבי הסדנא.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

29 באוקטובר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בדינה עמית,

שלום רב,
בהמשך לבקשתך הסדנא לידע ציבורי מופיעה ברשימת העמותות שפטורות מאגרה.
הרשימה נמצאת בעמוד הבא באתר של היחידה לחופש המידע ולפי ההגדרה
פועלות למען מטרה ציבורית: http://bit.ly/hofeshmeida

אישור ניהול תקין: http://bit.ly/hasadnanihul
אישור הגשת בקשות בשם הסדנא: http://bit.ly/AvivAskData

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

18 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בדינה עמית,

שלום רב,
הנני מעוניין למשוך את הבקשה.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית רעננה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?