פרטים בנוגע לפיילוט רמה"ש

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות הממשלתית למים וביוב

הבקשה נענתה באופן חלקי.

מאת: יוגב שרביט

6 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות הממשלתית למים וביוב,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ב-6 לינואר פרסמה דוברות רשות המים את ההודעה הבאה:
http://www.water.gov.il/Hebrew/Documents...
ברצוני לקבל מספר פרטים הנוגעים לפיילוט רמה"ש
1. בשנת 2009 פורסמו תוצאות הסקר למיפוי המזהמים במי התהום באזור
רמה"ש. מאז מן הסתם נאספו נתונים נוספים בנוגע למזהמים, התפשטותם,
משטר זרימת מי התהום וכו'. אבקש לקבל עותק מהסקר האחרון ביותר שביצעה
רשות המים או את המידע העדכני ביותר הנוגע להרכב המזהמים, גודל
"הכתם", שינויים במשטר זרימת המים והשפעתם על התפשטות הכתם. כמו כן
אודה לקבל התייחסות האם ממצאים אלה תואמים את ההנחות שבוצעו בסקר
שפורסם בשנת 2009 ובמידה ולא, האם הממצאים מעידים על מצב חמור יותר או
"קל" יותר
2. הסכם ההתקשרות מול חברת Envirogen אשר מוזכרת בדיווח
3. הסכם ההתקשרות מול חברת שיכוי ובינוי מים אשר מוזכרת בדיווח
4. בדיווח מצויין כי הפרויקט המלא (מתקן הטיפול) יתוקצב ע"י משרד ראש
הממשלה בכ-600 מיליון שקלים - האם המקור התקציבי לטובתה הפרויקט כבר
שוריין? במידה ושוריין, האם השיריון בוצע במסגרת ועדת הכספים, תקציב
2014? תקציב 2015?
5. תוכנית עבודה וחומר נוסף בנוגע לפיילוט - לו"ז (אבני דרך מרכזיות),
מצגות הסבר וחומר עזר כללי אשר מאפשר לאדם לא מקצועי להבין את היקף
הפרויקט ומטרותיו.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: יוגב שרביט

27 בינואר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות הממשלתית למים וביוב,

בקשת מידע זו מתעכבת מאד על אף פניות חוזרות מצידי, אודה לכם אם
תעדכנו את הסטטוס של בקשה זו

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: אגף פניות הציבור - רשות המים
הרשות הממשלתית למים וביוב

27 בינואר, 2015

יוגב שלום,
בקשתך הופנתה ללשכה המשפטית של רשות המים

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (16 ביוני, 2015)

להלן התשובות שקיבלתי מרשות המים לאחר שהתלוננתי שאני לא מקבל תשובה (הגיעו למייל הפרטי שלי):
"מצרף שוב את הסעיפים שטרם קיבלתי מענה עליהם:
2. הסכם ההתקשרות מול חברת Envirogen אשר מוזכרת בדיווח
3. הסכם ההתקשרות מול חברת שיכוי ובינוי מים אשר מוזכרת בדיווח
4. בדיווח מצויין כי הפרויקט המלא (מתקן הטיפול) יתוקצב ע"י משרד ראש
הממשלה בכ-600 מיליון שקלים - האם המקור התקציבי לטובתה הפרויקט כבר
שוריין? במידה ושוריין, האם השיריון בוצע במסגרת ועדת הכספים, תקציב
2014? תקציב 2015?
5. תוכנית עבודה וחומר נוסף בנוגע לפיילוט - לו"ז (אבני דרך מרכזיות),
מצגות הסבר וחומר עזר כללי אשר מאפשר לאדם לא מקצועי להבין את היקף
הפרויקט ומטרותיו."

בנוגע לסעיפים 2, 3: מצורף בזאת קישור למסמכי המכרז הבינלאומי לתכנון, הקמה והפעלה של מתקן ההדגמה באתר האינטרנט של הרשות.
מסמכי המכרז כוללים בתוכם גם את תכנית העבודה ואת החוזה. לעיונך: http://www.water.gov.il/Hebrew/Tenders/P...
ההסכם והחוזה מכילים את אותו התוכן למעט פרטי המחירים והעלויות וחתימת הרפרנט.
בנוגע לסעיף 4: עלייך לפנות לאגף התקציבים של משרד האוצר. אין בידי רשות המים הנתון.
בנוגע לסעיף 5: לא מצוי בידי הרשות חומר עזר נוסף. הוקצה לפיילוט בערך 8.5 מיליון ₪.

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות הממשלתית למים וביוב –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?