שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר קריית אונו

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קריית אונו

הבקשה סורבה על-ידי עיריית קריית אונו.

מאת: אביב גונן

5 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת:
עיריית קריית אונו

5 ביוני, 2014

*** *******  ***** ******* **** ****** ***  3.6.2013-5.6.2014 . ******
****** **** ***** ***** ******* 106 ** ***** 9994* 24 **** *****.

Our offices  are closed for the holiday of Shavuot (Pentecost) untill June
8,2014. Your  mail will be answered  as soon as possible after  I return
to the office.

--
This message has been scanned for viruses and
dangerous content by [1]MailScanner, and is
believed to be clean.

References

Visible links
1. http://www.mailscanner.info/

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינר
עיריית קריית אונו

17 ביוני, 2014

למר אביב גונן שלום,
במענה לפנייתך:
המידע הרלוונטי מופיע באתר האינטרנט של העירייה- http://ono.bartech-net.co.il/
לגבי קבלת המידע בפורמט המבוקש על ידך-יצוין שלא מדובר במידע המופק על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה והגוף הסטטוטורי שמוסמך להפיק מידע זה הוא המרכז למיפוי ישראל ולכן עליך אליהם.

בברכה,

ריקי גלינר
פניות הציבור
וממונה על חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קריית אונו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?