שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר תל אביב-יפו

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית תל אביב-יפו

הבקשה סורבה על-ידי עיריית תל אביב-יפו.

מאת: אביב גונן

5 ביוני, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: פניות צי×ור לשכת ראש העיריה - פניות אינטרנט
עיריית תל אביב-יפו

10 ביוני, 2014


Attachment attachment.doc
52K Download View as HTML


קישור לכאן

מאת: אביב גונן

28 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעירית תל אביב לשכת ראש העיריה -
פניות אינטרנט,

שלום רב,

אבקש לקבל עידכון היכן עומד הטיפול בבקשתי.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: פניות צי×ור לשכת ראש העיריה - פניות אינטרנט
עיריית תל אביב-יפו

23 באוקטובר, 2014


Attachment attachment.doc
56K Download View as HTML


קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית תל אביב-יפו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?