שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר חדרה

אביב גונן הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית חדרה

הבקשה סורבה על-ידי עיריית חדרה.

מאת: אביב גונן

31 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית חדרה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את שכבת הגושים/מפת הגושים של העיר עדיף בפורמט KML או
לחילופין בפורמט SHP או אוטוקד.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: יהודית אסולין
עיריית חדרה

2 ביוני, 2014

אביב ערב טוב
הנושא ייבחן מול אגף ההנדסה והגבייה .
עם קבלת התייחסותם נשיבך

יהודית אסולין
מנהלת אגף פניות הציבור
ממונה על חוק חופש המידע
טלפון: 046303618/226
פקס': 046303613

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת:
עיריית חדרה

20 ביולי, 2014


Attachment iso 8859 8 i B 7uv64V8yMDE0MDYwMzQ3XzcucGRm.pdf
138K Download View as HTML


 

קישור לכאן

מאת: אביב גונן

28 בספטמבר, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע ביהודית אסולין,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

שלום יהודית,

אבקש לקבל התייחסות מדוע אינכם מספקים לי את המידע כקובץ במסגרת בקשת
חופש המידע, אלה מטריחים אותי להגיע למשרדכם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אביב גונן

קישור לכאן

מאת: יהודית אסולי
עיריית חדרה

10 בדצמבר, 2014


Attachment 14 1608.docx
136K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית חדרה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?