תוצאות דיגום מי בארות בתחומי רמת השרון

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

משרד הבריאות אין את המידע המבוקש.

מאת: יוגב שרביט

25 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

משרד הבריאות אחראי על דיגום בדיקה של איכות המים על דיגום בארות המים
בתחומי הרשויות השונות.
אבקש לקבל את תוצאות הדיגום של הבארות בתחומי הרשות רמת השרון, כולל
הבארות בתחומי מתחם תע"ש, בין השנים 2012-2014 בפורמט קריא ע"י מחשב
(אקסל או וורד)
כמו כן אבקש לקבל פירוט של מיקום הבארות (קוארדינטות GIS) על מנת
לאפשר זיהוי גאוגרפי של מיקום הבארות

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
נא להשיב לבקשה זו ע"י שליחת תשובה לכתובת מייל זה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה ( 1 ביוני, 2014)

יוגב,

האם הדוח הזה עונה על בקשתך?
http://www.sharonim.org/sites/default/fi...
מתוך :
http://www.sharonim.org/content/generalp...

Link to this

יוגב שרביט השאיר הודעה ( 1 ביוני, 2014)

אלון,
אלה תוצאות בדיקה של המים שנמצאים במערכת המים של רמת השרון ומקורם מהמוביל הארצי והם מסופקים ע"י מקורות. אני מבקש מידע לגבי תוצאות בדיקת המים בבארות שמפוזרות ברחבי רמת השרון כאשר מקור המים הוא מי התהום (המזוהמים)
הדוחות שהפנת אליהם גם נותנים תוצאות לגבי חיידקים ולא חומרים אורגנים
תודה על ההפניה

Link to this

משרד הבריאות

23 ביוני, 2014


Attachment 39181514.doc
184K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?