פטורים מארנונה

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית תל אביב-יפו

הבקשה נענתה.

מאת: יוגב שרביט

25 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בתל אביב - יפו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
על פי תקצירי הדוחות הכספיים שמפורסמים באתר משרד הפנים, בין השנים
2007-2012 גדל היקף ההנחות והפטורים מארנונה שנותנת עיריית ת"א-יפו
מסכום של 290 מיליון ש"ח (ב-2007) לסכום של 742 מיליון ש"ח (2012). על
פי נתוני הדוחות הכספיים המפורטים, היקף ההנחות בארנונה שנתנה עיריית
ת"א בשנים הללו נא בין 114 מיליון ש"ח (2007) ועד 145 מיליון ש"ח
(2012).

אודה לכם אם תוכלו לפרט לגבי הפטורים מארנונה שנתנה העירייה בכל השנים
אלה לפי הפירוט הבא (יש לתת פירוט לכל שנה בנפרד):
1. 10 הגופים/מוסדות אשר זוכים לפטורים בהיקף הכספי הגבוה ביותר
(לדוגמה - נכסים בבעלות זרה - סה"כ פטורים בהיקף X מיליוני שקלים)
2. 10 סוגי הנכסים אשר זוכים לפטורים בהיקף הכספי הגבוה ביותר (לדוגמה
- נכסים מסוג בית חולים - סה"כ פטורים בהיקף Y מיליוני שקלים)

כמו כן אבקש לקבל הסבר מדוע חלה הקפיצה בהיקף הפטורים החל משנת 2007
כאשר בכל בשלושת השנים שקדמו לשנה זו (2006-2004) היקף הפטורים היה
יציב בסביבות 290-260 מיליון ש"ח.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
נא להשיב לבקשה במייל לכתובת ממנה נשלחה הבקשה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

יוגב שרביט השאיר הודעה (26 ביוני, 2014)

מספר פניה 128182, מטופלת ע"י מיכל ראופמן

Link to this

מאת: יוגב שרביט

13 ביולי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית תל אביב-יפו,

פנייתי מספר 128182 טרם קיבלה התייחסות מכם ולמרות שלא קיבלתי בקשה
להערכה עד למתן התשובה, טרם קיבלתי מענה לפניה
אודה לכם אם תשלחו לי סטטוס טיפול וצפי לקבלת התשובה

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

יוגב שרביט

קישור לכאן

מאת: Yogev Sharvit

14 ביולי, 2014

תודה רבה על המענה המפורט
 
Yogev Sharvit

"Everything is possible in more than one way"
  http://Muni-Index.co.il

On Monday, July 14, 2014 2:10 PM, איציק חן - סגן מנהל אגף לתכנון בקרת
חיובים <[email address]> wrote:

שלום רב,
בהמשך לפנייתך, להלן תשובתנו:
 
10 הגופים/מוסדות אשר מקבלים פטור בהיקף הכספי הגבוה ביותר בשנת 2012:
 (נכון לתאריך 19/02/2013)

שם שותף עסקי פטור בש"ח בשנת 2012
עיריית תל אביב-יפו -119,270,378
משרד הביטחון -82,373,979
אונברסיטת תא מיסודה של עירית תא יפו -29,659,821
מרכז רפואי תל- אביב ע"ש אליאס סוראסקי -16,196,001
קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציב -9,110,511
רשת עמל 1 בע"מ AMAL 1 NETWORK LTD -6,403,794
משטרת ישראל -5,032,881
בית המשפט -3,913,614
חברת הגמנסיה העברית הרצליה בעמ (חל" -3,541,237
מוזיאון תל אביב לאמנות TEL AVIV MUSEUM OF -3,460,513
ART

10 סוגי פטורים בהיקף הכספי הגבוה ביותר בשנת 2012: (נכון לתאריך
14/03/2013)

תאור פטור היקף פטור בש"ח שנת 2012
נכס עירוני -120,287,271
משרד הביטחון 3(א)(3)(א) -78,137,921
משרדי ממשלה 3(א)(3)(ג) -43,440,096
מוסד מתנדב לרשות הציבור5(י) -39,804,723
כנסיה/מסגד/בית תפילה 5ג(ה)(1) -31,385,415
מוסד חינוך מוכר 5ג(ה)(3) -25,231,996
אג'/שיתופי/בי"ח/הבראה,5(ז) -16,573,728
בי"ח ומרפאות 3(א)(3)(ב) -16,454,954
מוסד ספורט5(ח) -7,204,842
בית נכאות5(ט) -6,992,280

 
הגידול בהיקף הפטורים, השחרורים וההנחות בין שנים 2007-2012 מוסבר באופן
הבא:
 
בשנת 2009 שינתה העירייה את  אופן רישום הנכסים הפטורים במערכת, עד לשנה
זו, נרשמו חלק מהפטורים,רק בסכום החיוב נטו ולא ניתן ביטוי לסכום החיוב
המלא וסכום הפטור. ומשנה זו נרשמים  נכסים פטורים אלה בסכום החיוב ברוטו
,סכום הפטור וסכום החיוב נטו.
שינוי זה גרם לקפיצה הן בסעיף חיוב הברוטו של הנכסים הפטורים והן בהיקף
הפטורים הרשומים.
 
סיבה נוספת להגדלת היקף הפטורים, השחרורים וההנחות נובע מהגדלה בהיקף מחיקת
החובות בשנת 2011.
 
יתר השינויים נובעים משינויים שוטפים (כולל בניית מבנים חדשים שאוכלסו ע"י
גופים הזכאיים לפטור) והתייקרות תעריפי הארנונה משנה לשנה.
 
בברכה,
 
איציק חן
 
סגן מנהל אגף חיובי ארנונה
 
From: עדנה סבן - ס. גזבר
Sent: Wednesday, June 11, 2014 11:55 AM
To: איציק חן - סגן מנהל אגף לתכנון בקרת חיובים
Cc: מיכל ראופמן - נציגת פנ"צ
Subject: FW: בקשת המידע - פטורים מארנונה CRM:0136745
 
אנא השב לפניות הציבור בבקשה
מדובר על פטורים
 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: Yogev Sharvit

14 ביולי, 2014


Attachment utf 8 B 15TXodeR16gg15zXpNeY15XXqNeZ150g15HXkNeo16DXldeg15QueGxz.xls
21K Download View as HTML


נתונים בפורמט נגיש
 
Yogev Sharvit

"Everything is possible in more than one way"
  http://Muni-Index.co.il

On Monday, July 14, 2014 2:43 PM, Yogev Sharvit <[email address]>
wrote:

תודה רבה על המענה המפורט
 
Yogev Sharvit

"Everything is possible in more than one way"
  http://Muni-Index.co.il

On Monday, July 14, 2014 2:10 PM, איציק חן - סגן מנהל אגף לתכנון בקרת
חיובים <[email address]> wrote:

שלום רב,
בהמשך לפנייתך, להלן תשובתנו:
 
10 הגופים/מוסדות אשר מקבלים פטור בהיקף הכספי הגבוה ביותר בשנת 2012:
 (נכון לתאריך 19/02/2013)

שם שותף עסקי פטור בש"ח בשנת 2012
עיריית תל אביב-יפו -119,270,378
משרד הביטחון -82,373,979
אונברסיטת תא מיסודה של עירית תא יפו -29,659,821
מרכז רפואי תל- אביב ע"ש אליאס סוראסקי -16,196,001
קופת חולים כללית - חברה לתועלת הציב -9,110,511
רשת עמל 1 בע"מ AMAL 1 NETWORK LTD -6,403,794
משטרת ישראל -5,032,881
בית המשפט -3,913,614
חברת הגמנסיה העברית הרצליה בעמ (חל" -3,541,237
מוזיאון תל אביב לאמנות TEL AVIV MUSEUM OF -3,460,513
ART

10 סוגי פטורים בהיקף הכספי הגבוה ביותר בשנת 2012: (נכון לתאריך
14/03/2013)

תאור פטור היקף פטור בש"ח שנת 2012
נכס עירוני -120,287,271
משרד הביטחון 3(א)(3)(א) -78,137,921
משרדי ממשלה 3(א)(3)(ג) -43,440,096
מוסד מתנדב לרשות הציבור5(י) -39,804,723
כנסיה/מסגד/בית תפילה 5ג(ה)(1) -31,385,415
מוסד חינוך מוכר 5ג(ה)(3) -25,231,996
אג'/שיתופי/בי"ח/הבראה,5(ז) -16,573,728
בי"ח ומרפאות 3(א)(3)(ב) -16,454,954
מוסד ספורט5(ח) -7,204,842
בית נכאות5(ט) -6,992,280

 
הגידול בהיקף הפטורים, השחרורים וההנחות בין שנים 2007-2012 מוסבר באופן
הבא:
 
בשנת 2009 שינתה העירייה את  אופן רישום הנכסים הפטורים במערכת, עד לשנה
זו, נרשמו חלק מהפטורים,רק בסכום החיוב נטו ולא ניתן ביטוי לסכום החיוב
המלא וסכום הפטור. ומשנה זו נרשמים  נכסים פטורים אלה בסכום החיוב ברוטו
,סכום הפטור וסכום החיוב נטו.
שינוי זה גרם לקפיצה הן בסעיף חיוב הברוטו של הנכסים הפטורים והן בהיקף
הפטורים הרשומים.
 
סיבה נוספת להגדלת היקף הפטורים, השחרורים וההנחות נובע מהגדלה בהיקף
מחיקת החובות בשנת 2011.
 
יתר השינויים נובעים משינויים שוטפים (כולל בניית מבנים חדשים שאוכלסו
ע"י גופים הזכאיים לפטור) והתייקרות תעריפי הארנונה משנה לשנה.
 
בברכה,
 
איציק חן
 
סגן מנהל אגף חיובי ארנונה
 
From: עדנה סבן - ס. גזבר
Sent: Wednesday, June 11, 2014 11:55 AM
To: איציק חן - סגן מנהל אגף לתכנון בקרת חיובים
Cc: מיכל ראופמן - נציגת פנ"צ
Subject: FW: בקשת המידע - פטורים מארנונה CRM:0136745
 
אנא השב לפניות הציבור בבקשה
מדובר על פטורים
 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית תל אביב-יפו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?