דו"ח ועדת ניסן לבחינת גיל הפרישה של נשים

דרור דביר הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

הבקשה נענתה.

מאת: דרור דביר

4 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

סעיף 9(א)(1) לחוק גיל פרישה, תשס"ד-2004, כנוסחו בשנת 2011, קובע כי
שר האוצר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה בשנת 1950
ואילך. סעיף 9(א)(2) קובע כי הוועדה תגיש את המלצותיה לשר האוצר עד
ליום 20/06/2011. בהתאם לחוק, שר האוצר דאז יובל שטייניץ הקים את
הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים בהתאם לסעיף 9(ב) לחוק גיל
פרישה, תשס"ד-2004, המכונה גם "ועדת ניסן". המלצות הוועדה הוגשו לשר
האוצר ביום 30/06/2011.

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998, הריני לבקש בזאת העתק של
דו"ח הוועדה המלא, כפי שהוגש לשר האוצר. אדגיש כי הבקשה היא לדו"ח
המלא, לא לתקציר הדו"ח או עיקרי ההמלצות.

אציין כי הסדנא לידע ציבורי (ע"ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש
המידע (אגרות), תשנ״ט-1999.

בתודה מראש,
דרור דביר
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

קישור לכאן

משרד האוצר

4 במאי, 2014

שלום רב,
הפנייה אינה ברורה דיו.
נא לכתוב אותה כיאות.
בברכה,
אנט קליימן - ממונה על יישום חוק חופש המידע, משרד האוצר

מאת: דרור דביר <[FOI #188 email]>
אל: חוק חופש המידע בקשות במ. האוצר <[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]>,
תאריך: 04/05/2014 15:46
נושא: בקשת המידע - דו"ח ועדת ניסן לבחינת גיל הפרישה של נשים

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

סעיף 9(א)(1) לחוק גיל פרישה, תשס&quot;ד-2004, כנוסחו בשנת 2011,
קובע כי שר האוצר יקים ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה לאישה שנולדה
בשנת 1950 ואילך. סעיף 9(א)(2) קובע כי הוועדה תגיש את המלצותיה לשר
האוצר עד ליום 20/06/2011. בהתאם לחוק, שר האוצר דאז יובל שטייניץ
הקים את הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים בהתאם לסעיף 9(ב)
לחוק גיל פרישה, תשס&quot;ד-2004, המכונה גם &quot;ועדת ניסן&quot;.
המלצות הוועדה הוגשו לשר האוצר ביום 30/06/2011.

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, תשנ&quot;ח-1998, הריני לבקש בזאת
העתק של דו&quot;ח הוועדה המלא, כפי שהוגש לשר האוצר. אדגיש כי הבקשה
היא לדו&quot;ח המלא, לא לתקציר הדו&quot;ח או עיקרי ההמלצות.

אציין כי הסדנא לידע ציבורי (ע&quot;ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות
חופש המידע (אגרות), תשנ״ט-1999.

בתודה מראש,
דרור דביר
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Alaveteli website. This footer
has been overriden by the sample Alaveteli theme.

כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
http://askdata.org.il/help/officers

אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.

-------------------------------------------------------------------

קישור לכאן

מאת: דרור דביר

4 במאי, 2014

שלום אנט,

יכול להיות שהייתה בעיה עם קידוד המייל? הנה הבקשה בשנית:

אני מבקש העתק של דו״ח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים (ועדת
ניסן). הוועדה הוקמה מכוח סעיף 9 לחוק גיל פרישה, תשס״ד-2004, והדו״ח
הוגש לשר האוצר ביום 30/06/2011. לא ניתן למצוא העתק הדו״ח באתר משרד
האוצר. ביקשתי להבהיר כי הבקשה היא לקבלת הדו״ח המלא, לא תקציר או
עיקרי המלצות.

לעניין אגרת מידע, הסדנא לידע ציבורי פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות
חופש המידע (אגרות), תשנ״ט-1999.

בתודה מראש,
דרור דביר
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

קישור לכאן

דרור דביר השאיר הודעה (13 ביוני, 2014)

הבקשה נענתה במלואה במייל ישיר אלי (המבקש). לצערי, האתר לא מאפשר לי לצרף את ה-pdf.

Link to this

אלון אנתין השאיר הודעה (24 באוגוסט, 2014)

דרור, אתה יכול לשמור זאת במסמך גוגל דוקס או כל שירות ענן אחר ולהוסיף את הקישור.

תודה, אלון

Link to this

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?