מעסיקים בעלי היתר להעסיק יהודים בשבת

אורי הוך הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הכלכלה

ממתין לבדיקה פנימית על-ידי משרד הכלכלה של אופן הטיפול שלהם בבקשה..

מאת: אורי הוך

23 באפריל, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אני מעוניין לקבל את רשימת המעסיקים שקיבלו היתר להעסיק עובדים יהודים
בשבת.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אורי הוך

קישור לכאן

משרד הכלכלה

23 באפריל, 2014

בוקר טוב

לאחר עיון בבקשתך עלי להודיעך כי, לא אוכל להשיב בחיוב לבקשתך מאחר בקשתך זו כרוכה בעבודה בלתי סבירה, וזאת עפ"י סעיף 8.1 לחוק חופש המידע.
טרם העברת המידע המבוקש , עלי לפנות לאותם המעסיקים בעלי ההיתר על מנת לקבל את עמדתם ואת הסכמתם למסירת המידע לידך. וזאת עפ"י סעיף 13 לחוק חופש המידע – הגנה על צד ג'.( מדובר ברשימה שלמעלה מ- 300 בתי עסק)

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אורי הוך

23 באפריל, 2014

תודה על התשובה המהירה.

לשלוח כ-300 מכתבים זה מאמצים בלתי סבירים? לפי דעתי זה מאמץ סביר
בהחלט ויותר מזה - מתבקש בשביל לספק את המידע הנדרש.

אם אין למשרדכם האמצעים הדרושים אשמח לחתום על מסמך סודיות בשביל
שאוכל לראות את הרשימה ואז לפנות בעצמי ועל חשבוני לכל המעסיקים בשביל
לבדוק את התנגדותם.

תודה רבה,
אורי הוך

קישור לכאן

משרד הכלכלה

23 באפריל, 2014

לשלוח ל- 300 בעלי עסקים כשאני עובדת לבד ומוצפת בבקשות זו עבודה בחלט בלתי סבירה.
. אם יש לך שמות של עסקים אשר אתה מבקש לדעת ספציפית עליהם אשמח לעזור לך, באופן גורף לא אוכל לסייע לך.

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אורי הוך

23 באפריל, 2014

תודה שוב על התשובה הזריזה.

אם זו לא תהיה עבודה בלתי סבירה - האם אפשר לקבל רשימת מעסיקים באיזור
תל אביב-יפו בלבד?

תודה,
אורי הוך

קישור לכאן

משרד הכלכלה

28 באפריל, 2014

שלום רב

על מנת שאטפל בבקשתך עליך לשלם אגרה כמתבקש בחוק.
עלי לציין כי, גם בבקשתך זו , עלי לבדוק באיזה מספר של מפעלים מדובר,

תשלום האגרה הינו תנאי לטיפול בבקשה, ולא יוחזר אם הבקשה תדחה.

תודה בת-שבע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אורי הוך

28 באפריל, 2014

תודה רבה,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

אורי הוך

קישור לכאן

משרד הכלכלה

28 באפריל, 2014

שלום
אנא העבר לי אישור לכך

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (28 באפריל, 2014)

היחידה הממשלתית לחופש המידע פרסמה את רשימת העמותות / חברות הפטורות מאגרות חופש המידע.
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...
הסדנא לידע ציבורי היא חלק מהרשימה.

Link to this

מאת: אורי הוך

28 באפריל, 2014

היחידה הממשלתית לחופש המידע פרסמה את רשימת העמותות / חברות הפטורות
מאגרות חופש המידע:

http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

הסדנא לידע ציבורי היא חלק מהרשימה.

קישור לכאן

משרד הכלכלה

28 באפריל, 2014

אבקש להעביר לי אישור

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (29 באפריל, 2014)

עמותות או חברות לתועלת הציבור המעוניינת לברר את המצב המשפטי לגביהן, מוזמנות לפנות ליחידה הממשלתית לחופש המידע בדוא"ל – foiu@justice.gov.il .

רשימת החברות אינה זמינה פתאום...
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...

Link to this

מאת: אורי הוך

14 במאי, 2014

להלן העתק של מייל שנשלח ממשרד המשפטים בו הם מאשרים שיש לנו פטור:

From: "Rivki Dvash" <[email address]>
Date: 25 Mar 2014 16:52
Subject: RE: התפתחויות חשובות בסדנא
To: "Shevy Korzen" <[email address]>
Cc:

שבי שלום,

לעניין בקשת הפטור אפנה אותך לדף שהכנו המציין עמותות הזכאיות לפטור -
http://index.justice.gov.il/Units/Yechid...
אתם כבר שם.

לעניין הפגישה, אחזור אליכם בהמשך.

להתראות,
רבקי

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הכלכלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקבים אחר הבקשה הזו 2 אנשים

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?