איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית כרמיאל

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור עופר ויסגלס לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: עופר ויסגלס

6 באפריל, 2017

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית כרמיאל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מהו תשלום ההקמת האתר
מה התשלום החודשי

מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת: Mail Administrator
עיריית כרמיאל

9 באפריל, 2017


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


This Message was undeliverable due to the following reason:

Your message was not delivered because the destination computer was
not reachable within the allowed queue period. The amount of time
a message is queued before it is returned depends on local configura-
tion parameters.

Most likely there is a network problem that prevented delivery, but
it is also possible that the computer is turned off, or does not
have a mail system running right now.

Your message was not delivered within 2 days.
Host mail.iula.org.il is not responding.

The following recipients did not receive this message:

<[כרמיאלהדוא"ל המבוקש]>

Please reply to [email address]
if you feel this message to be in error.

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית כרמיאל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?