איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל מועצה מקומית קצרין

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור עופר ויסגלס לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: עופר ויסגלס

6 באפריל, 2017

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית קצרין,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מהו תשלום ההקמת האתר
מה התשלום החודשי

מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

6 באפריל, 2017

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[קצריןהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after MAIL FROM:<[FOI #503 email]> SIZE=3864:
host mail.golan.org.il [80.179.141.22]: 550 Access denied - Invalid HELO name (See RFC2821 4.1.1.1)

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק מועצה מקומית קצרין –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?