איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית ירושלים

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור עופר ויסגלס לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: עופר ויסגלס

6 באפריל, 2017

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ירושלים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מהו תשלום ההקמת האתר
מה התשלום החודשי

מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת: eshmulik@jerusalem.muni.il
עיריית ירושלים

6 באפריל, 2017

18/04/2017

!
-

[ הערת Alaveteli: הטקסט המופיע למעלה קודד בצורה שגויה. התווים הלא מזוהים נמחקו ]

קישור לכאן

מאת: eshmulik@jerusalem.muni.il
עיריית ירושלים

18 באפריל, 2017


Attachment utf 8 B 15jXldek16Eg15HXp9ep15Qg15zXp9eR15zXqiDXnteZ15PXoi3Xntee15U utf 8 B 16DXlCDXl9eT16ktMjAxNC5kb2N4
653K Download View as HTML


לכבוד

מר עופר ויסגלס
הסדנא לידע ציבורי
באמצעות הדוא"ל

שלום רב,
לצורך בדיקת בקשתך אנא מלא הטופס המצ"ב חתום ושלח חזרה אל מחלקת חופש המידע.

בברכה
שמואל אנגל - מנהל יישום חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית ירושלים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?