איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית גבעתיים

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור עופר ויסגלס לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: עופר ויסגלס

6 באפריל, 2017

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית גבעתיים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מהו תשלום ההקמת האתר
מה התשלום החודשי

מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת: אדר אביש
עיריית גבעתיים

19 באפריל, 2017


Attachment image001.png
4K Download

Attachment image002.jpg
9K Download


לעו"ד וייסגלס רוב שלומות

בהמשך לבקשתך באפיק חוק חופש המידע:

 

1)      במהלך שנת 2009 זכתה החברה לאוטומציה במכרז לאספקת שירותי מחשוב
לעיריית גבעתיים.

2)       המכרז כלל מערכות שונות כגון מערכות פיננסיות, הנהל"ח, רכש, רישוי
עסקים, הנדסה, רווחה, חינוך, תקשורת, אתר אינטרנט ועוד.

3)       בחודש מאי 2010 נחתם הסכם עם החברה לאספקת השירותים שבמכרז. תוקף
ההסכם - 10 שנים.

4)       במסגרת המכרז, מספקת החברה אחסון, פלטפורמה ותחזוקה לאתר האינטרנט
העירוני.

5)       לא ניתן לאמוד את עלויות תחזוקת האתר, כי הן מגולמות בסך הכולל של
ההסכם אשר כולל מערכות רבות אחרות.

 

 

 

[1]תיאור: גבעתייםאדר אבישר

נציב תלונות הציבור

ומנהל מחלקת חוק חופש המידע

עיריית גבעתיים

[2]תיאור: 888

 

References

Visible links

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית גבעתיים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?