נתונים על תחלואה ותמותה מסרטן על פי ערים וישובים

נעם ק. הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

ממתין לבדיקה פנימית על-ידי משרד הבריאות של אופן הטיפול שלהם בבקשה..

מאת: נעם ק.

1 באפריל, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל נתונים אודות:
- שיעורי תחלואה ותמותה על פי סוגים של גידולים ממאירים
- שיוערי תחלואה ותמותה על פי ישובים ושנים/חודשים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

קישור לכאן

מאת: נעם ק.

4 במאי, 2014

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

ב-1.4 הגשתי את בקשת המידע המצורפת, בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע,
התשנ"ח-1998, אך התגובה לבקשתכם התעכבה. זאת, למרות שעל-פי החלטת
הממשלה אמורה היתה התגובה להימסר עד תאריך 1 במאי. אודה לטיפול בבקשתי
לקבל:

- שיעורי תחלואה ותמותה על פי סוגים של גידולים ממאירים
- שיעורי תחלואה ותמותה על פי ישובים ושנים/חודשים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר)

נעם ק.

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?