פירוט לכל תסקירי המנוף המעודכנים של מנופים מסוג עגורני צריח בישראל

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הכלכלה

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, משרד הכלכלה היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: אלון אנתין

14 בנובמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט לכל תסקירי המנוף המעודכנים של מנופים מסוג עגורני
צריח בישראל.

להבנתי יש מעל 1400 עגורני צריח בישראל.
הייתי מעוניין לקבל את המידע בפירוט שיכיל בין השאר:כתובת מדוייקת של
האתר(מיקום), שם חברה שמשתמשת בו (פרטי לקוח\תופס), מספר תסקיר, תאריך
בדיקה נוכחית, תאריך בדיקה הבאה, דגם, מספר דוח, מספר תעודה של הבודק.
מצ"ב קישור שמראה דוגמה של תסקיר :
http://www.davar1.co.il/wp-content/uploa...
הבקשה נועדה בין השאר לצמצם מקרה מוות כמו אלו:
http://www.shalhevet.co.il/Info.asp?page...
ונסמכת על התקנות הרלוונטיות:
http://www.shalhevet.co.il/info.asp?page...
אני מקווה שהבקשה גם תעזור למנוע פיטורים של מנופאים שמתעקשים על
עמידה ביישום החוק כמו שמתואר כאן:
http://www.davar1.co.il/31383/

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...)

במידה ויש לכם רק עותק פיזי של התסקיר אשמח לקבל את כל התסקירים
בצילום במייל. אם גם זה בעייתי אסתפק בקבלת עותקים של הצילום פיזי.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

מצ"ב קישור המראה את האישור הנדרש לפטור מאגרה:
https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5h...

אנא אשרו את קבלת הבקשה במייל חוזר.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

20 בנובמבר, 2016

בוקר טוב

הנושא בטיפול בלשכה המשפטית של משרדנו, אבל עלי לציין כי פניה זו לא תעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחוק. מפני שהיא עברה לטיפול ללשכה המשפטית על מנת לבדוק מה כן ניתן להעביר
יום טוב

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

משרד הכלכלה

19 בדצמבר, 2016


Attachment image001.jpg
8K Download

Attachment image002.png
1K Download

Attachment image003.png
1K Download

Attachment image004.png
2K Download

Attachment image005.png
2K Download

Attachment image006.png
1K Download

Attachment image007.png
3K Download

Attachment image008.png
3K Download

Attachment windows 1255 B 4Ozl7yDg8Ojp7y325eXpIOHw6enkLnBkZg
321K Download View as HTML


אלום שלום רב

להלן התייחסותנו לפנייתך

 

יום טוב

 

בת שבע תורג'מן
מרכז יחסי ציבור
  
[1][IMG]   טל': 02-6662305 I נייד: 050-6240176I   דוא"ל:  
[2][email address]  
[3]www.economy.gov.il
  
[4][IMG]   [5][IMG]   [6][IMG]   [7][IMG]   [8][IMG]   [9][IMG]   [10][IMG]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.economy.gov.il/
2. mailto:[email address]
3. http://www.economy.gov.il/
4. https://www.facebook.com/calcala.moital.il
5. https://www.instagram.com/misrad.calcala...
6. http://www.linkedin.com/in/misradacalcala
7. https://www.instagram.com/misrad.calcala...
8. http://www.youtube.com/user/misradatamat
9. https://play.google.com/store/apps/devel...
10. https://itunes.apple.com/il/artist/minis...

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

23 בדצמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לצערי קיבלתי תשובה לבקשה אחרת:
http://www.askdata.org.il/request/reques...
ולא קיבלתי תשובה לבקשה הנוכחית עד ל-20-12-2016 למרות שעברו 30 מקבלת
הבקשה.

אני מצטט את לשון החוק:
"נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן [תיקון: תשס"ה-2]
(א) בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על ידו; אין
המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
(ב) הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים
מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך
לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב-30 ימים נוספים,
ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
(ג) ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה
בסעיף קטן (ב), בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם
בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה;
ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה
לא תעלה על 60 ימים."
מתוך :
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

25 בדצמבר, 2016

פניה שאתה מתכוון אליה היא לגבי עגרוני צריח?

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

25 בדצמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

נכון, הפניה המדוברת שאני מחכה לתשובה ממנה מתייחסת לעגורני צריח

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

25 בדצמבר, 2016

אלון

הבקשה עדיין בבדיקה, ולפניה זו ביצעתי ארכה, הודעתי לך שלגבי פניה זו לא נעמוד בלוחות זמנים הזמנים.

תודה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

24 בינואר, 2017

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

לצערי לא קיבלתי תשובה לבקשה הנוכחית עד ל-23-1-2017 למרות שעברו יותר
מ-60 מקבלת הבקשה, אודה לכם אם תוכלו לעמוד בדרישות החוק או שאאלץ
לפנות לעזרת בית המשפט.

אני מצטט את לשון החוק:
"נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן [תיקון: תשס"ה-2]
(א) בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה או למי שהוסמך לכך על ידו; אין
המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.
(ב) הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ-30 ימים
מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך
לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך, ב-30 ימים נוספים,
ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
(ג) ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה
בסעיף קטן (ב), בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, אם
בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש צורך להאריך את התקופה;
ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה המתחייבת מהטעמים האמורים, ובכל מקרה
לא תעלה על 60 ימים."
מתוך :
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%97%D7...

חשוב לציין שהמידע הנדרש יכול למנוע את תנאי הבטיחות הירודים של
המנופאים כמו שמפורטים בכתבה ויכול לתרום לשיפור איכות ומהירות הבנייה
בישראל:
http://www.haaretz.co.il/news/education/...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הכלכלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?