פירוט על כל התאונות הקטלניות והקשות שהתרחשו ב-5 השנים האחרונות בענף הבנין והתשתיות

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הכלכלה

הבקשה סורבה על-ידי משרד הכלכלה.

מאת: אלון אנתין

20 באוקטובר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט על כל התאונות הקטלניות והקשות שהתרחשו בשנים
2011,2012,2013,2014,2015 בענף הבנין והתשתיות, לרבות פרטים מזהים של
האתר, כתובת מדוייקת של האתר, שם החברה הקבלנית המבצעת בו, נסיבות
התאונה, שם ההרוג או הפצוע, תאריך האירוע (גם זמן האירוע המדוייק אם
קיים).

למשל בדוח המקיף הזה מופיעים מעמוד 20 והלאה נתונים חלקיים על התאונות
ל-2015:
http://www.economy.gov.il/Employment/Saf...

אנא אשרו במייל חוזר את קבלת הבקשה.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9)

במידה והמידע לא זמין בתצורה דיגיטלית נוחה אסתפק גם בצילום דיגיטלי
של המסמכים הרלוונטים כדי לא לייקר ולעכב את ביצוע הבקשה...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

1 בנובמבר, 2016

בוקר טוב

היחידה המקצועית השיבה לבקשתך כי היחידה המקצועית לא תוכל לעמוד בזמנים הקבועים בחוק לבקשתך זו מאחר והבקשה כרוכה בהשקעה של זמן רב ובכוח אדם .
היחידה כרגע נמצאת בעיצומו של תהליכי בדיקה ואימות נתונים שוןטפים וכנראה יפורסם ברבים ואולי חלק מהנתונים המבוקשים על ידך תוכל למצוא בפרסום זה.

אם בכל אופן חשוב לך מאוד לקבל את המידע , אנא צמצם את הבקשה על מנת שהיחידה המקצועית תוכל לעמוד ולבצע את הבקשה.

יום טוב
בת-שבע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

2 בנובמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

לבקשתכם אני מצמצם את הבקשה על מנת שהיחידה המקצועית תוכל לעמוד
בזמנים ולבצע את הבקשה.

אשמח לקבל פירוט על כל התאונות הקטלניות שהתרחשו בשנים 2013,2014 בענף
הבנין והתשתיות, לרבות פרטים מזהים של האתר, כתובת מדוייקת של האתר,
שם החברה הקבלנית המבצעת בו, נסיבות התאונה, שם ההרוג או הפצוע, תאריך
האירוע (גם זמן האירוע המדוייק אם קיים).
אשמח גם לקבל פירוט על כל התאונות הקשות שהתרחשו בשנים 2015 בענף
הבנין והתשתיות, לרבות פרטים מזהים של האתר, כתובת מדוייקת של האתר,
שם החברה הקבלנית המבצעת בו, נסיבות התאונה, שם ההרוג או הפצוע, תאריך
האירוע (גם זמן האירוע המדוייק אם קיים).

אנא אשרו במייל חוזר את קבלת הבקשה.

במידה והמידע לא זמין בתצורה דיגיטלית נוחה אסתפק גם בצילום דיגיטלי
של המסמכים הרלוונטים כדי לא לייקר ולעכב את ביצוע הבקשה...

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

8 בנובמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

בעקבות השיחה הטלפונית שערכתי עם בת שבע אני מתזכר אתכם שבעקבות
בקשתכם צמצמתי ב-2-11-2016 את הבקשה על מנת שהיחידה המקצועית תוכל
לעמוד בזמנים ולבצע את הבקשה.

אשמח לקבל פירוט על כל התאונות הקטלניות שהתרחשו בשנים 2013,2014 בענף
הבנין והתשתיות, לרבות פרטים מזהים של האתר, כתובת מדוייקת של האתר,שם
החברה הקבלנית המבצעת בו, נסיבות התאונה, שם ההרוג או הפצוע, תאריך
האירוע (גם זמן האירוע המדוייק אם קיים).
אשמח גם לקבל פירוט על כל התאונות הקשות שהתרחשו בשנים 2015 בענף
הבנין והתשתיות, לרבות פרטים מזהים של האתר, כתובת מדוייקת של האתר,שם
החברה הקבלנית המבצעת בו, נסיבות התאונה, שם ההרוג או הפצוע, תאריך
האירוע (גם זמן האירוע המדוייק אם קיים).

אנא אשרו במייל חוזר את קבלת הבקשה.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתי

קישור לכאן

משרד הכלכלה

9 בנובמבר, 2016

בוקר טוב

לאחר בדיקה חוזרת בבקשתך מול היחידה המקצועית.

למחלקה אין כוח אדם שיבצע את עבודת המחקר, יש צורך להיכנס לבדוק תיק תיק , ולדלות את הפרטים המבוקשים

לכן לא נוכל להשיב בחיוב לבקשתך וזאת מכוח סעיף, 9.ב.1 שיבוש העבודה השוטפת של היחידה, וכן מכוח סעיף 8.1 לחוק הטיפול בבקשה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה. - לעבודה זו יש צורך להעמיד עובד מחקר שיבדוק תיק תיק וכרגע אין למחלקה כוח אדם שיבצע את המשימה.

יום טוב

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הכלכלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?