פירוט על צווים שהוצאו על ידי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה והשירותים החברתיים אין את המידע המבוקש.

מאת: אלון אנתין

7 באוקטובר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הרווחה והשירותים החברתיים
ונציג מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על
העבודה)

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט על צווים (צווי בטיחות, צווים להפסקת עבודה באתרי
בנייה וצווי שיפור ) שהוצאו על ידי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית בשנים 2011,2012,2013,2014,2015.
למשל בדוח הזה מופיעים בעמוד 62 נתונים על הצווים ל-2013:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...
הייתי מעוניין לקבל את המידע בפירוט דומה לדוח החשוב שפרסמתם על רשימת
צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...
אני זקוק למידע מפורט לכל צו שיכיל בין השאר את סוגו, אתר בנייה,
כתובת מדוייקת, שם חברה, תאריך מתן הצו ואם ניתן לקבל גם פירוט על
תוכנו של הצו ומעקב אחריו.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: HofMeida
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

13 באוקטובר, 2016

שלום אלון,

 

בסעיף ט' בהחלטת הממשלה 1754 (מיום 31/7/2016) נקבע כי עד להשלמת ההיערכות
המנהלית לקליטת שטחי הפעולה, ימשיכו הגופים הנכללים בשטחי הפעולה לקבל את
מלוא השירותים הדרושים לפועלתם הסדירה ממשרד הכללה והתעשייה.

 

לאור האמור לעיל, הרי שבקשתך זו תתברר באמצעות הממונה על העמדת מידע לציבור
במשרד הכלכלה.

 

מבירור עם משרד הכלכלה נמסר לי כי הגשת בקשה זו גם אליהם והיא תטופל
באמצעותם.

 

בכבוד רב,

 

עופר איקו

הממונה על העמדת מידע לציבור

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

טל' עבודה:             02-6752894

Fax to mail:          02-5085796

דוא"ל: mailto: [1][משרד הרווחה והשירותים החברתייםהדוא"ל המבוקש]

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הרווחה והשירותים החברתיים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?