פירוט על צווים שהוצאו על ידי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הכלכלה

הבקשה סורבה על-ידי משרד הכלכלה.

מאת: אלון אנתין

7 באוקטובר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט על צווים (צווי בטיחות, צווים להפסקת עבודה באתרי
בנייה וצווי שיפור ) שהוצאו על ידי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית בשנים 2011,2012,2013,2014,2015.
למשל בדוח הזה מופיעים בעמוד 62 נתונים על הצווים ל-2013:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...
הייתי מעוניין לקבל את המידע בפירוט דומה לדוח החשוב שפרסמתם על רשימת
צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...
אני זקוק למידע מפורט לכל צו שיכיל בין השאר את סוגו, אתר בנייה,
כתובת מדוייקת, שם חברה, תאריך מתן הצו ואם ניתן לקבל גם פירוט על
תוכנו של הצו ומעקב אחריו.

את המידע אשמח לקבל בפורמט ניתן לעיבוד ובתבנית חופשית, כמו למשל
בפורמטים xml, csv, odp, ods (על פי עקרונות המידע הציבורי -
http://www.hasadna.org.il/about-us/%D7%9...)

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

9 באוקטובר, 2016

בוקר טוב
על מנת שאוכל לטפל בבקשתך עליך לשלם אגרה כמתחייב בבחוק
יום טוב

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

משרד הכלכלה

9 באוקטובר, 2016

אנא שלח לי אישור על פטור מאגרה

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

9 באוקטובר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

מצ"ב קישור המראה את האישור הנדרש לפטור מאגרה:
https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5h...

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

9 באוקטובר, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email address]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.5]: 554 mx3.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

8 בנובמבר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הכלכלה ונציג מינהל הבטיחות
והבריאות התעסוקתית (לשעבר, אגף הפיקוח על העבודה)

בעקבות השיחה הטלפונית שערכתי ב-10-10-2016 עם ​מרצדס צרפתי אני מתזכר
אתכם שעבר כבר חודש ממועד הגשת אישור על פטור מאגרה, בהתאם לסעיף 7
לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם כדלקמן:

אשמח לקבל פירוט על צווים (צווי בטיחות, צווים להפסקת עבודה באתרי
בנייה וצווי שיפור ) שהוצאו על ידי נציגי מינהל הבטיחות והבריאות
התעסוקתית בשנים 2011,2012,2013,2014,2015.

הייתי מעוניין לקבל את המידע בפירוט דומה לדוח החשוב שפרסמתם על רשימת
צווים להפסקת עבודה באתרי בנייה:
http://economy.gov.il/Employment/SafetyA...
אני זקוק למידע מפורט לכל צו שיכיל בין השאר את סוגו, אתר בנייה,
כתובת מדוייקת, שם חברה, תאריך מתן הצו ואם ניתן לקבל גם פירוט על
תוכנו של הצו ומעקב אחריו.

אנא אשרו את קבלת התזכורת במייל חוזר.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

9 בנובמבר, 2016

בוקר טוב

ממינהל הבטיחות נמסר כי המינהל פועל לפרסום צווי בטיחות באתר האינטרנט ונידון בימים אלה בלשכה המשפטית של משרדנו. ובזמן הקרוב יפורסם באתר לטובת הציבור
יום טוב

בת-שבע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

14 בנובמבר, 2016

שלום בת שבע,

בשיחה הטלפונית איתך ב-9-11-2016 הבנתי ממך שהמידע יתפרסם עם פרסום
הדוח הרבעוני, מכיוון שהדוח פורסם
http://economy.gov.il/Publications/Press...
והמידע לא נמצא בו אני מניח שלא הבנתי אותך נכון.
אשמח לדעת אם תוכלי לשלוח לי במייל את המידע הגולמי באקסל או CSV (או
להעלות ל-https://data.gov.il/) כדי שלא אצטרך לחכות עד לבניית האתר
הרלוונטי בשביל להשיג את המידע הזה.

אנא אשרי את קבלת הבקשה במייל חוזר.

בתודה מראש על טיפולך המסור בבקשה זו,
אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

3 בדצמבר, 2016

שלום בת שבע,

אשמח לדעת אם חלה התקדמות בנושא.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,
אלון אנתין

קישור לכאן

משרד הכלכלה

5 בדצמבר, 2016

בקשתך לקבלת מידע נמצאת בטיפולנו.
המועד למתן תשובה לבקשה עומד על 30 יום כפי שקבוע בסעיף 7(ב) לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.
בהתאם לסמכותי לפי סעיף 7(ב) הנ"ל, אני מאריך/כה את המועד למתן תשובה לבקשתך ב- 30 ימים נוספים, בשל מורכבות הטיפול בבקשה.
נשוב ונודיעך את החלטתנו בבקשה בהקדם.

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת,

מרצדס

מרצדס צרפתי
יועצת המנכ"ל והממונה על חוק חופש המידע

טל': 050-6240268 I דוא"ל: [email address] www.economy.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: אלון אנתין

10 בדצמבר, 2016

לכבוד מרצדס צרפתי
יועצת המנכ"ל והממונה על חוק חופש המידע.

אתעזר בסבלנות.

תודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

אלון אנתין השאיר הודעה (19 בדצמבר, 2016)

הם דחו את בקשתי אבל בטעות שלחו זאת לבקשה אחרת, מצ"ב תשובת הדחיה.
https://drive.google.com/file/d/0B6Z4i5h...

Link to this

משרד הכלכלה

31 בינואר, 2017


Attachment image001.jpg
7K Download

Attachment image002.png
1K Download

Attachment image003.png
1K Download

Attachment image004.png
2K Download

Attachment image005.png
2K Download

Attachment image006.png
1K Download

Attachment image007.png
3K Download

Attachment image008.png
3K Download


בהמשך לבקשתך לקבלת מידע מיום 14.11.16 אשר התקבלה במשרד הכלכלה והתעשייה
(להלן: "המשרד"), ולאחר דיונים פנימייםרבים, הריני למסור את התייחסותי בהתאם
להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 (להלן: "החוק")

 

בהמשך לבקשתך לקבלת כלל תסקירי הבדיקה של עגורני צריח, נערכה בדיקה על היקף
הטיפול בבקשתך. נמצא כי מדובר במעל ל-1,500 תסקירי בדיקה מדי שנה ובמאות מדי
חודש.

הרי שבהתאם לסעיף 13 לחוק חופש המידע, על המשרד לפנות לכל מקבל תסקיר בכדי
לבדוק אם יש לו התנגדות לפרסומו מחמת אחד הטעמים הנמנים בסעיפים 8-9 לחוק.
הליך זה מטיל עומס גדול למדי על כתפי היחידה המקצועית ,היחידה לחופש מידע
והלשכה המשפטית במשרד. מדובר בפניה הכוללת, בין היתר, איתור כתובות של מקבלי
התסקירים (מבצעי הבנייה השונים), דיון בטענות השונות מטעמם ומתן האפשרות
להגשת עתירות במידה וטענותיהן נדחו. הליך זה יגרור עומס רב אשר יפגע בפעילות
היחידה המקצועית ויקשה עליה  להתמקד בליבת עיסוקה, קרי אכיפת חוקי ותקנות
הבטיחות בעבודה.

לאור כמות התסקירים הגבוהה והזמן הנדרש מהיחידה המקצועית ומהיחידה לחופש
המידע, מדובר בהקצאת משאבים בלתי סבירה. משכך, ובהתאם לסעיף 8(1) לחוק חופש
מידע, אנו נאלצים לדחות את בקשתך המלאה לקבלת מידע רטרואקטיבי הנוגעים לצווים
בענף הבינוי.

 

עם זאת, לאור עקרונות חופש המידע, נוכל לבחון בקשתך ולהעביר נתונים הנוגעים
לשבוע אחד מכל התקופה המבוקשת, אחזור ואומר כי גם בשבוע אחד מחולקים מעל ל 50
צווים כך שגם הטיפול ברמת מיקוד זו תקח זמן.

אבקש כי תודיעני בהקדם באם הינך מעוניין בקבלת מידע הנודע לשבוע, במידה שכן
אנא ציין איזה שבוע קלנדרי מדובר

 

בהתאם לסעיף 17 לחוק חופש המידע כנגד החלטה זו, עומדת לך הזכות להגיש עתירה
מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים וזאת בתוך 45 ימים מיום קבלת הודעה זו.

 

בברכה,

 

מרצדס

 

מרצדס צרפתי
יועצת המנכל וממונה על חוק חופש המידע
  
[1][IMG]   טל': 02-6662272 I נייד: 050-6240268I   דוא"ל:  
[2][email address]  
[3]www.economy.gov.il
  
[4][IMG]   [5][IMG]   [6][IMG]   [7][IMG]   [8][IMG]   [9][IMG]   [10][IMG]

 

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.economy.gov.il/
2. mailto:[email address]
3. http://www.economy.gov.il/
4. https://www.facebook.com/calcala.moital.il
5. https://www.instagram.com/misrad.calcala...
6. http://www.linkedin.com/in/misradacalcala
7. https://www.instagram.com/misrad.calcala...
8. http://www.youtube.com/user/misradatamat
9. https://play.google.com/store/apps/devel...
10. https://itunes.apple.com/il/artist/minis...

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הכלכלה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?