רכש ותמיכות מתחום 3308

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: סער אלון

17 באוגוסט, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

בתקציב המדינה לשנת 2016 מופיע תחום 3308 "פעולות אחרות באחריות".
הסכום שהוקצה לתחום הוא 100,880,000 ש"ח, וסכום זה אף גדל במהלך השנה
כתוצאה מהעברה תקציבית.

למרות זאת, לא מצאנו כל מידע על הגופים שקיבלו במהלך השנה כספים (או
שאושר להעניק להם כספים) מתוקף התקנות השונות של תחום זה - לא במסגרת
תמיכות (בפורטל התמיכות הממשלתי) ולא במסגרת התקשרויות (בדו"חות הרכש
של משרד החקלאות).

ככל שאושרו/נעשו התקשרויות או תמיכות מתוקף התחום הנ"ל - אנחנו
מעוניינים לקבל אותם ברשימה מפורטת (בחלוקה לפי תקנה תקציבית).
ככל שאכן לא אושרו/נעשו כל התקשרויות או תמיכות מתוקף התחום הנ"ל
מתחילת השנה - אנא אשרו לנו זאת.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

17 באוגוסט, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד החקלאות ופיתוח הכפרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.5]: 554 mx3.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החקלאות ופיתוח הכפר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?