הוצאות מערך איסוף בקבוקים למחזור

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד להגנת הסביבה

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, המשרד להגנת הסביבה היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

19 באפריל, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את הפרטים הבאים ביחס למערך איסוף הבקבוקים
הגדולים של תאגיד אל"ה.

1. מה עלות מערך האיסוף של התאגיד בשנה? אשמח לקבל את ההוצאות
המפורטות.
2. מה התדירות הממוצעת לאיסוף ממיכל מיחזורית?
3. האם נבחנה על ידי המשרד האפשרות לצמצם עלויות מערך האיסוף ע"י
אמצעים טכנולוגיים (לדוג' - מועך בקבוקים) לצמצום נפח הבקבוקים
במחזורית, ובכך הורדת תדירות ריקון המיכלים?

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

20 במאי, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד להגנת הסביבה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, למרות שחלף הזמן
הקבוע לפי חוק. נודה על מסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד להגנת הסביבה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?