הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל מועצה מקומית מצפה רמון

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: עופר ויסגלס

11 באפריל, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במועצה מקומית מצפה רמון,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של המועצה
המקומית מצפה רמון

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מה התשלום החודשי
מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

איזה שינויים החברה עשתה באתר בחודשים האחרונים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

11 באפריל, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מצפה רמוןהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[מצפה רמוןהדוא"ל המבוקש]>:
host gmail-smtp-in.l.google.com [74.125.22.26]:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.google.com/mail/answer/6... c10si21254306qhd.92 - gsmtp

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק מועצה מקומית מצפה רמון –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?