הקמת ותחזוקת אתר האינטרנט

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית ערד

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: עופר ויסגלס

11 באפריל, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ערד,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העיר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מהו תשלום ההקמת האתר
מה התשלום החודשי

מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

איזה שינויים החברה עשתה באתר בחודשים האחרונים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

מאת:
עיריית ערד

11 באפריל, 2016

** ***** ****** ****** ****** ****** **** ***** *-

[email address]

____________________________  
 **** ***  ****** ***
   ****"* 6, ***
 ***** ****** ***  http://www.arad.muni.il
 **.:  ***"*: [email address]
 ***:  **** ** ** *****
 *** **** ***** ****** *****. ***, **** ** ******.

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית ערד –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?