הסכם תפעול את האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית באר שבע

הבקשה נענתה.

מאת: עופר ויסגלס

1 בפברואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית באר שבע,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידע הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העירייה
www.beer-sheva.muni.il/

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מה התשלום החודשי
מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

איזה שינויים החברה עשתה באתר בחודשים האחרונים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

קישור לכאן

מאת: דני פרידמ
עיריית באר שבע

16 בפברואר, 2016

שלום רב

במענה לפנייתכם שבנדון , מצ"ב תשובתו של הגורם האחראי לנושא ברשות כפי שהועבר
למשרדי:

 

" שלום רב,

מצ"ב המענה בנוגע למבוקש.

 

את הביצוע של פרויקט שדרוג האתר העירוני חילקנו לשני תחומים:

1.עיצוב האתר וחווית גלישה –

בוצע הליך הצעות מחיר, במסגרתו הוכרז כזוכה, אבירם אלון מחברת brand&better.

מטרת ההתקשרות עיצוב לאתר ומתן שירותי תחזוקה ותיקוני עיצוב נדרשים, היקף של
כ- 63,650 ₪, לפני מע"מ, לתקופת ההסכם בת 24 חודשים החל מיום 20.2.2014, עם
אופציה להארכה.

 

2.שדרוג טכני של הסביבה

בוצע ע"י החברה לאוטומציה, המספקת שירותי מחשוב לעיריית באר שבע, זאת במסגרת
הרחבה להסכם קיים בין העירייה לחברה.

במסגרת השדרוג האתר הועבר לסביבת sharepoint ובוצעו התאמות לתבניות העיצוב
שנוצרו ע"י חברת העיצוב.

כמו כן בוצע עדכון תכנים והגדרה של עץ אתר.

תקופת ההתקשרות נקבעה ל 12 חודשים עם אופציה להארכה החל מיולי 2014.

 

עלות חד פעמית בגין השדרוג ועדכון תכנים – 155000 ₪.

עלות תחזוקה ואירוח חודשית – 3000 ₪

 

האתר עלה ב06.01.2016 לתקופת הרצה של מספר חודשים.

בשלב ב' ישולב באתר החדש פורטל שירותים לתושב "

 

לידיעתכם

 

בכבוד רב

 

דני פרידמן

הממונה על העמדת מידע לרשות הציבור

עיריית באר שבע

053-7956006

 

 

 

 

 

 

[1][IMG]

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7...

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית באר שבע –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?