הסכם תפעול את האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית ירושלים

הבקשה סורבה על-ידי עיריית ירושלים.

מאת: עופר ויסגלס

1 בפברואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית ירושלים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידה הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העירייה
https://www.jerusalem.muni.il

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מה התשלום החודשי
מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

איזה שינויים החברה עשתה באתר בחודשים האחרונים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

קישור לכאן

קישור לכאן

מאת: PMRACHEL@jerusalem.muni.il
עיריית ירושלים

2 בפברואר, 2016


Attachment utf 8 B 15jXldek16Eg15HXp9ep15Qg15zXp9eR15zXqiDXnteZ15PXoi3Xntee15U utf 8 B 16DXlCDXl9eT16ktMjAxNC5kb2N4
653K Download View as HTML


שלום עופר ויסגלס
לצורך בדיקת בקשתך
אנא מלא הטופס המצ"ב ושלח חתום חזרה אל מחלקת חופש המידע
לצורך קבלת פטור מאגרת בקשה (20 ₪) עליכם להציג אישור ניהול תקין וכן אישור מרו"ח שהחתום על הבקשה הינו מורשה חתימה מטעם העמותה וכן מטרות העמותה בהתאם לתקנות החדשות
ראה קישור מצורף https://www.jerusalem.muni.il/Municipali...
לחליפין באם תבחרו, נשלח אגרת בקשה לתשלום ע"ס 20 ש"ח , לבקשתם.
כמו כן נסב את תשומת ליבכם כי פניה בערוץ חוק חופש המידע מיועדת להעמדת מסמכים ולא למענה על שאלות.

אנא אשר קבלת הדוא"ל
בברכה

רחל פוטרמילך
רכזת פניות - חופש המידע
טלפון - 02-6296863 פקס- 02-6297441

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: עופר ויסגלס

7 במרץ, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בPMRACHEL@jerusalem.muni.il,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אני מתנדב בסדנא לידע ציבורי
אשלח מכתב על ההתנדבות לכתובת הדואר האלקטרוני [email address]

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

עופר ויסגלס

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית ירושלים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?