איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם אלון אנתין אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

פירוט עלות אי־תחולה על זכאים‬ לגמלה העובדים בתעשיות ביטחוניות ממשלתיות בחמש השנים האחרונות

אלון אנתין הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור אלון אנתין לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: אלון אנתין

21 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:
אבקש פירוט על עלות נתוני השכר והגמלאות של עובדים בתעשיות ביטחוניות
ממשלתיות המקבלים מקופת המדינה כפל תשלומים בו זמנית של שכר וגמלאות
בגין פרישה מוקדמת.
ב-7-3-20111 אושר התיקון : אי־תחולה על זכאים‬ לגמלה העובדים בתעשיות
ביטחוניות ממשלתיות :
https://oknesset.org/bill/2865/

לרגל הצעת החוק החדשה שמנסה להכיל את השינוי על כל עובדי הרשויות
הציבוריות, אשמח לברר את עלות אי־התחולה לגבי הגמלאים הרלוונטים
בתעשיות ביטחוניות ממשלתיות בחמש השנים האחרונות.
https://oknesset.org/bill/9554/

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

אבקש לקבל אישור על קבלת המייל.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

מתנדב בסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

אלון אנתין

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

21 בינואר, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.6]: 554 mx4.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם אלון אנתין אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?