פירוט תקנות תקציביות להסכמים קואליציוניים

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

18 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ביום 8.11.2015, לקראת אישור התקציב, התקבלה החלטת ממשלה 674 שעניינה
יישום הסכמים קואליציוניים. בסעיף 3. ג. להחלטת הממשלה, ישנה טבלת
תחומים המוסכמים לתקצוב במסגרת תקציב 2015 ותקציב 2016.

ההסכמים שהוזכרו בטבלה רשומים ברמת הסעיף התקציבי של המשרד הממשלתי.
על כן, אנו מבקשים לקבל את ההסכמים הללו מפורטים ברמת התוכנית (8
ספרות).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

18 בפברואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שחלפו 30 יום מיום הגשתה.

נודה על מסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

18 בפברואר, 2016

בניגוד להודעה הקודמת - הריני להבהיר שהמידע נמסר במועד, כמבוקש.

ההודעה נמסרה בטעות.

אני מתנצל, ושוב תודה על הטיפול המסור,

סער אלון

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

18 בפברואר, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[מ. האוצרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.5]: 554 mx3.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?