איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

הסכם תפעול את האינטרנט של העיר

עופר ויסגלס הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית קריית אונו

לבקשה זו סטטוס לא ידוע. אנחנו ממתינים עבור עופר ויסגלס לקריאה a recent response ועדכנו את הסטטוס.

מאת: עופר ויסגלס

14 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית קריית אונו,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אבקש לקבל את כל המידה הקשור להקמת ותחזוקת אתר האינטרנט של העירייה
www.kono.org.il/

על פי מיטב ידיעתנו ישנה התקשרות מלבד חברת דורנט שהקימה את האתר

אבקש לדעת מה כוללת ההתקשרות
האם היה מכרז
מה תאריך ההתקשרות הראשוני ועד מתי התאריך התקשרות
מה התשלום החודשי
מי החברה ומה היכולות האינטרנטיות שלה

מה עושה החברה ועל מה היא אחראית

איזה שינויים החברה עשתה באתר בחודשים האחרונים

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

קישור לכאן

מאת: ריקי גלינר
עיריית קריית אונו

6 במרץ, 2016


Attachment attachment.pdf
79K Download View as HTML


למר עופר וייסגלס שלום,
במענה לפנייתך:
1. לא היה מכרז לתחזוקת האתר, היתה התמחרות בין מספר ספקים, שהגישו הצעות מחיר, כאשר נבחרה הצעה הזולה ביותר.
2. החברה מתחזקת את אתר האינטרנט של העירייה ומבצעת את הנחיות של הרשות הנמסרות לה מעת לעת.
3. רצ"ב העתק מחוזה ההתקשרות עם הספק הזוכה.

בברכה,

ריקי גלינר
פניות הציבור
וממונה על חוק חופש המידע

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

איננו יודעים האם התגובה האחרונה לבקשה זו כוללת מידע או לא – אם אתם עופר ויסגלס אנא הכנסו למערכת ועדכנו את כולם.

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית קריית אונו –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?