רשימת חברות מחוסלות וחברות מחוקות

יאיר זוהר הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד המשפטים

הבקשה נענתה.

מאת: יאיר זוהר

7 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד המשפטים,

שלום רב,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ברצוני לקבל קובץ או קישור לרשימה של החברות המחוקות והחברות
המחוסלות, המבוססת על מרשם רשם החברות. אבקש שהמידע יכלול את שם
החברה, מספר החברה והתאריך בו נרשם סטטוס זה אצל רשם החברות.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב.

יאיר זוהר

קישור לכאן

מאת: Hofesh.Meida
משרד המשפטים

11 בינואר, 2016

שלום רב,

מאשרת קבלת פנייתך מטה.

אני מעבירה את הפניה לבירור המבוקש בה ועם סיום הבירור אשיבך עניינית.

בברכה,

מיכל טנא, עו"ד
מנהלת היחידה לפניות הציבור
והממונה על חוק חופש המידע
025425555

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: Hofesh.Meida
משרד המשפטים

9 בפברואר, 2016


Attachment utf 8 B Ni0xNiDXqtep15XXkdeULmRvYw
73K Download View as HTML

Attachment utf 8 B 15fXkdeo15XXqiDXnteX15XXp9eV16oueGxzeA
8.2M Download View as HTML

Attachment attachment.xls
445K Download View as HTML

Attachment utf 8 B 157Xl9eV16HXnNeV16og157XqNem15XXny54bHM
5.2M Download View as HTML

Attachment attachment.xls
44K Download View as HTML

Attachment utf 8 B 157Xl9eV16HXnNeV16og16LXp9eRINee15nXlteV15IueGxz
226K Download View as HTML


שלום רב,

מצ"ב התשובה לבקשה.

בברכה,

מיכל טנא, עו"ד
מנהלת היחידה לפניות הציבור
והממונה על חוק חופש המידע
025425555

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

יאיר זוהר השאיר הודעה (14 בפברואר, 2016)

שלום,

רשות התאגידים מביאה במענה לפנייתי קבצי אקסל ובהם רשימת כל החברות המחוקות והמחוסלות, לרבות תאריך רישום הסטטוס. אני מניח שהנתונים נכונים לחודש ינואר 2016.

קובץ האקסל הראשון ברשימה (שמשקלו 8MB) הוא הקובץ המלא המכיל גם את פרטי החברות המפורטות ביתר הקבצים (בהם מוצגות חברות לפי סטטוסים שונים של חיסול) - לרשימה המלאה בקובץ זה הסירו את תצוגת הפילטר או סמנו "הצג הכל" בפילטר השדה "סטטוס".

רשימות אלה משלימות את רשימות החברות הפעילות והחברות הנמצאות בהליכי פירוק שבאתר מאגרי המידע הממשלתיים:
https://data.gov.il/dataset/766
https://data.gov.il/dataset/1028

להלן ההסבר שצורף למידע:

חברות מחוסלות מצויות במערכת התפעולית של רשם החברות בשלושה סטטוסים נפרדים, אשר מצורפים לעיל בנפרד בשלושה קבצים, כדלהלן: חברות אשר חוסלו במסגרת הליך פירוק על ידי בית משפט, חברות אשר חוסלו כתוצאה מהליך מיזוג עם חברה קולטת, חברות אשר חוסלו במסגרת הליך פירוק מרצון.

כמו כן, מצורף קובץ ובו סטטוס נוסף אודות חברות אשר נגרעו מהמרשם. מדובר בחברות זרות אשר סיימו את פעילותן בישראל ובקשו להיגרע ממרשם החברות בישראל. לעניין סטטוס זה מדובר במידע חלקי בלבד כיוון שהינו סטטוס חדש במערכת ורלוונטי לחברות אשר נגרעו מהמרשם החל משנת 2011 ואילך (עד שנה זו החברות נותרו במערכת בסטטוס פעיל בתוספת הערה כי נגרעו מן המרשם).

נדגיש, כי המידע המועבר הינו מידע כפי שהוא מצוי במאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים, ותוך מגבלות הפקת הדו"חות מהמערכת התפעולית מבחינה טכנולוגית ומיחשובית. ככל שישנם פרטים חסרים, ניתן לפנות לעיון בתיק התאגיד המלא.

Link to this

מאת: יאיר זוהר

14 בפברואר, 2016

לכבוד עו"ד מיכל טנא,

תודה רבה על תשובתך המפורטת ועל דברי ההסבר שצירפת למידע. ראויה
להערכה גם מהירות המענה.

בכדי להנגיש לציבור מידע עדכני על חברות מחוקות/מחוסלות, אני מציע
להוסיף גם את המאגר הזה לאתר מאגרי המידע הממשלתיים.

בברכה,
יאיר זוהר
הסדנא לידע ציבורי

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד המשפטים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?