רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות לפיתוח הנגב

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: סער אלון

1 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות לפיתוח הנגב,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות:

- הרשות לפיתוח הנגב 4-63-03-01
- עלה נגב 4-63-03-06

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

1 בינואר, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[הרשות לפיתוח הנגבהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[הרשות לפיתוח הנגבהדוא"ל המבוקש]>:
host mx20.013net.net [194.90.9.19]: 550 5.1.1 unknown or illegal alias:
[הרשות לפיתוח הנגבהדוא"ל המבוקש]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות לפיתוח הנגב –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?