רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל הרשות לפיתוח הגליל

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: סער אלון

1 בינואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהרשות לפיתוח הגליל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של הרשות לפיתוח הגליל, מהתקנות התקציביות הבאות:

- הרשות לפיתוח הגליל 04-63-03-02

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

הרשות לפיתוח הגליל

1 בינואר, 2016


Attachment attachment.delivery status
0K Download

Attachment .txt
2K Download View as HTML


Your message to [הרשות לפיתוח הגלילהדוא"ל המבוקש] couldn't be delivered.
moshe wasn't found at galil.gov.il.
foi+request-451-1f08. . . Office 365 moshe
Action Required Recipient
Unknown To address
How to Fix It
The address may be misspelled or may not exist. Try one or more of the
following:
* Send the message again following these steps: In Outlook, open this
non-delivery report (NDR) and choose Send Again from the Report
ribbon. In Outlook on the web, select this NDR, then select the link
"To send this message again, click here." Then delete and retype the
entire recipient address. If prompted with an Auto-Complete List
suggestion don't select it. After typing the complete address, click
Send.
* Contact the recipient (by phone, for example) to check that the
address exists and is correct.
* The recipient may have set up email forwarding to an incorrect
address. Ask them to check that any forwarding they've set up is
working correctly.
* Clear the recipient Auto-Complete List in Outlook or Outlook on the
web by following the steps in this article: [1]Fix email delivery
issues for error code 5.1.10 in Office 365, and then send the message
again. Retype the entire recipient address before selecting Send.
If the problem continues, forward this message to your email admin. If
you're an email admin, refer to the More Info for Email Admins section
below.
Was this helpful? [2]Send feedback to Microsoft.
--------------------------------------------------------------------------
More Info for Email Admins
Status code: 550 5.1.10

This error occurs because the sender sent a message to an email address
hosted by Office 365 but the address is incorrect or doesn't exist at the
destination domain. The error is reported by the recipient domain's email
server, but most often it must be fixed by the person who sent the
message. If the steps in the How to Fix It section above don't fix the
problem, and you're the email admin for the recipient, try one or more of
the following:

The email address exists and is correct - Confirm that the recipient
address exists, is correct, and is accepting messages.

Synchronize your directories - If you have a hybrid environment and are
using directory synchronization make sure the recipient's email address is
synced correctly in both Office 365 and in your on-premises directory.

Errant forwarding rule - Check for forwarding rules that aren't behaving
as expected. Forwarding can be set up by an admin via mail flow rules or
mailbox forwarding address settings, or by the recipient via the Inbox
Rules feature.

Recipient has a valid license - Make sure the recipient has an Office 365
license assigned to them. The recipient's email admin can use the Office
365 admin center to assign a license (Users > Active Users > select the
recipient > Assigned License > Edit).

Mail flow settings and MX records are correct - Misconfigured mail flow or
MX record settings can cause this error. Check your Office 365 mail flow
settings to make sure your domain and any mail flow connectors are set up
correctly. Also, work with your domain registrar to make sure the MX
records for your domain are configured correctly.

For more information and additional tips to fix this issue, see [3]Fix
email delivery issues for error code 5.1.10 in Office 365.
Original Message Details
Created Date: 1/1/2016 8:15:40 AM
Sender Address: [FOI #451 email]
Recipient Address: [הרשות לפיתוח הגלילהדוא"ל המבוקש]
Subject: **** ***** - ***** ********* ****** ***** ********
********
Error Details
Reported error: 550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound; Recipient not
found by SMTP address lookup
DSN generated by: DB3PR05MB539.eurprd05.prod.outlook.com

Message Hops
HOP TIME FROM TO WITH RELAY
(UTC) TIME
1/1/2016 local (Exim 4.72) (envelope-from
1 8:15:41 alaveteli askdata <[FOI #451 email]>) 1 sec
AM
1/1/2016
2 8:15:42 askdata DB5EUR01FT032.mail.protection.outlook.com Microsoft SMTP Server (TLS) 1 sec
AM
1/1/2016
3 8:15:43 DB5EUR01FT032.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com AM3PR05CA017.outlook.office365.com Microsoft SMTP Server (TLS) 1 sec
AM
1/1/2016
4 8:15:43 AM3PR05CA017.eurprd05.prod.outlook.com DB3PR05MB539.eurprd05.prod.outlook.com Microsoft SMTP Server (TLS) *
AM

Original Message Headers

Received: from AM3PR05CA017.eurprd05.prod.outlook.com (10.141.192.27) by
DB3PR05MB539.eurprd05.prod.outlook.com (10.141.2.18) with Microsoft SMTP
Server (TLS) id 15.1.361.13; Fri, 1 Jan 2016 08:15:43 +0000
Received: from DB5EUR01FT032.eop-EUR01.prod.protection.outlook.com
(2a01:111:f400:7e02::200) by AM3PR05CA017.outlook.office365.com
(2a01:111:e400:882a::27) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.1.361.13 via
Frontend Transport; Fri, 1 Jan 2016 08:15:43 +0000
Authentication-Results: spf=pass (sender IP is 208.68.174.118)
smtp.mailfrom=askdata.org.il; galil.gov.il; dkim=none (message not signed)
header.d=none;galil.gov.il; dmarc=bestguesspass action=none
header.from=askdata.org.il;
Received-SPF: Pass (protection.outlook.com: domain of askdata.org.il
designates 208.68.174.118 as permitted sender)
receiver=protection.outlook.com; client-ip=208.68.174.118; helo=askdata;
Received: from askdata (208.68.174.118) by
DB5EUR01FT032.mail.protection.outlook.com (10.152.4.250) with Microsoft SMTP
Server (TLS) id 15.1.355.15 via Frontend Transport; Fri, 1 Jan 2016 08:15:42
+0000
Received: from alaveteli by askdata with local (Exim 4.72)
(envelope-from <[FOI #451 email]>)
id 1aEus9-0000iI-GK
for [הרשות לפיתוח הגלילהדוא"ל המבוקש]; Fri, 01 Jan 2016 10:15:41 +0200
Date: Fri, 1 Jan 2016 10:15:40 +0200
From: =?utf-8?Q?=D7=A1=D7=A2=D7=A8_=D7=90=D7=9C=D7=95=D7=9F?=
<[FOI #451 email]>
To:
=?utf-8?Q?=D7=97=D7=95=D7=A7_=D7=97=D7=95=D7=A4=D7=A9_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=95=D7=AA_=D7=91=D7=94=D7=A8=D7=A9=D7=95=D7=AA_=D7=9C=D7=A4=D7=99=D7=AA=D7=95=D7=97_=D7=94=D7=92=D7=9C=D7=99=D7=9C?=
<[הרשות לפיתוח הגלילהדוא"ל המבוקש]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?utf-8?Q?=D7=91=D7=A7=D7=A9=D7=AA_=D7=94=D7=9E=D7=99=D7=93=D7=A2_=2D_=D7=A8=D7=A9=D7=99=D7=9E=D7=AA_=D7=94=D7=AA=D7=A7=D7=A9=D7=A8=D7=95=D7=99=D7=95=D7=AA_=D7=91=D7=9E=D7=A1=D7=92=D7=A8=D7=AA_=D7=AA=D7=A7=D7=A0=D7=95=D7=AA_=D7=AA=D7=A7=D7=A6=D7=99=D7=91=D7=99=D7=95=D7=AA_=D7=9E=D7=A1=D7=95=D7=99=D7=99=D7=9E=D7=95=D7=AA_?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
Return-Path: [FOI #451 email]
X-EOPAttributedMessage: 0
X-Forefront-Antispam-Report: CIP:208.68.174.118;CTRY:US;IPV:NLI;EFV:NLI;
X-Microsoft-Exchange-Diagnostics:
1;DB3PR05MB539;2:Wf6f6vJ0zux0CwXmMuj2CtpLbYI/nVmPZ7udv08e7Mb7Y3KWQGtM9URYQs/Am3jypHi1FfopO5ncg9FhbV8j6NFB8NL0O537f/ESFanbGWdUh43b7sllYM2MSR2Q1pk6lGeLLnqFibHYD8n001wW3A==;3:uB94Vk2ZJ6V2NXLc0/kcH6KChp1Wv/Te1qGfCSvCfFNXr/FdQKYZimw5F2fw+1Ietzh485LTGw0Azz5DPbIsed0h+xNf/HWiy9DGUiDsg+lmqo8Tqri9VshWBv4tCS0nq+BTwwgmY1FvTZ/BZLKXGfxNZzZ61ueoCFgURv/nN39p38YjpOnOnKpZitXQnuF99f+weLsKnyzb1K9lqDBW6pRZ8aplMkfVo5BcrOjFfADQk0D+gyKSwor1KXlk9iu5WqfLnV9oo9FhJUffsai1z9B3TVOi6Evz0chKKiXsBV3m+ba3jVQpTZUfFaVSjVVt;25:dgL1ZgNf6vzP9vRGxYL5O6/8OYLTBxpyaVJKDgy/zoH1YvxgGESwMec+JbuWQ8u/Sm+IbdAe521yxuv2kSF6mJgh8xHOEANgHA6HR6cjNc6Av9ajXtcDFg2TGPYO6H9OYd4sre82fHYFXKRQdi1UAHHnivC6YLOh6cOsqc2Nxqp0U2Y80jxrp5vITFwAPm4+Qz70adEWaYRZIySafR9ZvrKagRg1YliD8VG9jXkjEyykneRcKAXQwawpEeQkatRi3XXQwh6HxHrzulrEv8f1EA==
X-Microsoft-Antispam:
UriScan:;BCL:0;PCL:0;RULEID:(8251501001)(71701003)(71702001);SRVR:DB3PR05MB539;

References

Visible links
1. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5...
2. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5...
3. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=5...

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק הרשות לפיתוח הגליל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?