רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לפיתוח הנגב והגליל

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: סער אלון

31 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לפיתוח הנגב והגליל,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות:

- הרשות לפיתוח הגליל 4-63-03-02
- הרשות לפיתוח הנגב 4-63-03-01
- מוסדות ציבור 4-63-03-12
- עלה נגב 4-63-03-06

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת:
המשרד לפיתוח הנגב והגליל

31 בדצמבר, 2015

04630301 . . . .

04630302 . . . .

. .

04630312 .

?-31 Dec 2015, 08:32, ?? ?<[FOI #450 email]<mailto:[FOI #450 email]>> /:?

,

7 , &quot;-1998
:

(
) :

- 4-63-03-02
- 4-63-03-01
- 4-63-03-12
- 4-63-03-06

:
() .
() .
() .
() &quot; .
() ( 2014 2015).

(?)
() ? - 1999.

,

, .. 580536878, .. 52033, ,

-------------------------------------------------------------------

This is an FOI request done via the Alaveteli website. This footer
has been overriden by the sample Alaveteli theme.

: , .
:
http://askdata.org.il/help/officers

,
.

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לפיתוח הנגב והגליל –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?