רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הרווחה והשירותים החברתיים

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

31 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הרווחה והשירותים החברתיים,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות:

- אבחון וטיפול בנוער ובצעירים 23-11-64-02
- נוער חרדי מנותק- סידורים קהילתיים 23-11-64-16
- סיוע לפנימיות 23-10-38-01
- רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 23-46-02-45
- שילוב ילדים במסגרות רגילות 23-06-22-02
- שיקום תפקודי, זכויות ומידע לעיוור 23-06-62-43
- שירותים לניצולי שואה 23-01-18-05
- שירותים תומכים למפגר 23-08-55-43
- שכונות תומכות לקשיש בקהילה 23-10-43-51

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: חוק חופש המידע - משרד הרווחה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

28 בינואר, 2016

שלום סער,

פנייתך הרשומה מטה הועברה לעיון וטיפול של הגורמים הרלוונטיים במשרדנו.

אבקש להודיעך כי אנו נאלצים להאריך את מועד ההשבה הקבוע בחוק ב-30 יום נוספים, זאת בשל מורכבות הבקשה והיקפה.

לפיכך, המועד החדש להשבה הינו: 1/3/2016.

בכבוד רב,

עופר איקו
הממונה על העמדת מידע לציבור

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

טל' עבודה:             02-6752894
פקס:                      02-5085796
דוא"ל: mailto: [משרד הרווחה והשירותים החברתייםהדוא"ל המבוקש]

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

מאת: עופר איקו
משרד הרווחה והשירותים החברתיים

8 בפברואר, 2016


Attachment attachment.zip
36K Download


שלום סער,

 

כמענה לבקשתך למידע שהתקבלה במשרדי ביום 31/12/2015 והודעתי על הארכת מועד
ההשבה מיום 28/1/2016, אבקש להודיעך כדלקמן:

 

מצ"ב קובץ אקסל המכיל את פירוט ההתקשרויות לפי הסעיפים התקציביים שפרטת
בבקשתך (בקובץ ראה לשונית 'תמיכות' ולשונית 'רכש').

 

לתשומת ליבך:

 

1.      המידע המצ"ב הוסב ממערכת הבוחן למערכת המרכב"ה ולכן המידע המצוי בו
נכון למועד הפקת הדו"ח 3/2/2016.

2.      המידע המצ"ב הינו כפי שהוא מצוי בידי משרד הרווחה והשירותים
החברתיים.

 

בכבוד רב,

 

עופר איקו

הממונה על העמדת מידע לציבור

 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 

טל' עבודה:             02-6752894

פקס:                      02-5085796

דוא"ל: mailto: [1][משרד הרווחה והשירותים החברתייםהדוא"ל המבוקש]

 

 

 

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הרווחה והשירותים החברתיים –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?