רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לקליטת עלייה

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, המשרד לקליטת עלייה היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

31 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לקליטת עלייה,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות:

- רזרבה לעמידה ביעד הגרעון 30-09-02-09

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

2 בפברואר, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לקליטת עלייה,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
שחלפו 30 יום.

נודה להתייחסותכם ולמסירת המידע בהקדם.

בברכה,
הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

המשרד לקליטת עלייה

2 בפברואר, 2016

סער שלום,

אני מאשרת את קבלת הפנייה. אנו עובדים על הכנת הנתונים. אעדכן בימים הקרובים.

בברכה,

יוליה אוספובט-גורביץ
מידענית, ממונה על חוק חופש המידע
טל: 02-6750302
פקס: 02-6752675

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

המשרד לקליטת עלייה

3 בפברואר, 2016

סער, תוכל לחזואר אלי בטלפון או לשלוח לי את המספר שלך

בכבוד רב,
יוליה אוספובט-גורביץ

--------------------------------------------------------------------------

On: 02 February 2016 08:43, "סער אלון"
<[FOI #448 email]> wrote:
     לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לקליטת עלייה,
    
     טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, וזאת למרות
     שחלפו 30 יום.
    
     נודה להתייחסותכם ולמסירת המידע בהקדם.
    
     בברכה,
     הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
     (אגרות) התשנ״ט - 1999.
    
     בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,
    
     הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,
    
     סער אלון ברקת
    
    
    
     -------------------------------------------------------------------
     בבקשה השתמשו בכתובת המייל הבאה לתשובות עבור הבקשה הזו:
     [FOI #448 email]
    
     כתב ויתור: הודעה זו וכל הודעה הקשורה אליה שתשלחו, תפורסם באינטרנט.
     מדיניות הפרטיות והגנת הזכויות שלנו:
     [1]http://askdata.org.il/help/officers
    
     אם אתם מוצאים שירות זה כמתאים להגשת בקשות , בקשו ממנהל הרשת שלכם
     לשים קישור בדף הגשת הבקשות באתר שלכם.
    
     -------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://askdata.org.il/help/officers

קישור לכאן

מאת: סער אלון

3 בפברואר, 2016

בהמשך לאמור, אני בקש לתקן טעות טכנית שנפלה בבקשה ביחס למספר התקנה
התקציבית.

מספר התקנה המתוקן הוא: 30-14-01-01 (רזרבה לעמידה ביעד הגרעון).

אנחנו מתנצלים על הטעות ומודים על הטיפול בבקשה,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

3 בפברואר, 2016

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[email address]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.4]: 554 mx2.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לקליטת עלייה –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?