רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד הבריאות

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

31 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד הבריאות,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות, בשנים 2014-2015:

- חינוך וקידום בריאות 24-16-01-73, 24-16-03-28
- רכש שירותי עבודה סוציאלית 24-07-09-16
- שירותי בריאות לחסר 24-07-07-12
- תמיכה בארגונים רפואיים אחרים 24-19-30-06

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

משרד הבריאות

31 בדצמבר, 2015

סער אלון ברקת שלום,

הריני לאשר קבלת מכתבך , בנושא שבנדון.
פתחנו בהליך איתור המידע המבוקש עם הגורמים הרלוונטיים, עם השלמת הבדיקה נשוב ונודיעך על ממצאינו.
משך הזמן הממוצע לבירור הינו כחודש, אולם, לעתים נדרש זמן רב יותר לבירור מעמיק.
תוצאות בדיקת בקשתך יועברו אליך, ככל שהדבר ניתן ואפשרי במסגרת חוק חופש המידע.
מידע על סטאטוס הפנייה ניתן לקבל במוקד קול הבריאות 5400*.
אנו מודים לך על פנייתך .

בברכה,

ליזי עופר
חוק חופש המידע
אגף שירות

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

משרד הבריאות

28 במרץ, 2016


Attachment 25678416.doc
181K Download View as HTML


 

קישור לכאן

משרד הבריאות

6 באפריל, 2016


Attachment attachment.zip
164K Download

Attachment windows 1255 B vnl4eQgLSAyODk3NzAxNi5kb2M.doc
181K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד הבריאות –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?