רשימת התקשרויות במסגרת תקנות תקציביות מסויימות

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל המשרד לשירותי דת

התגובה לבקשה זו מתעכבת מאוד. לפי החוק, בכפוף לנסיבות, המשרד לשירותי דת היו צרכים להשיב עד עתה (פרטים). אתם יכולים להתלונן עד מבקש בדיקה פנימית.

מאת: סער אלון

31 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לשירותי דת,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

אנחנו מבקשים לקבל את רשימת כל ההתקשרויות (בין אם בפטור ממרכז או
במכרז) של המשרד הממומנות מהתקנות התקציביות הבאות, בשנים 2014-2015:
- הקמת מוסדות דת שוטף 22-01-04-02
- פעולות המנהלת לזהות יהודית - פעולות 22-01-02-07
- פעולות מנהלת לזהות יהודית 22-01-02-07
- קשרים עם התפוצות 22-01-02-03
- רזרבת שר 4-62-01-02
- שירותי ייעוץ והפריה 4-62-02-01
- תמיכה בהנצחת רבנים ראשיים 22-01-02-08
- תמיכה בייעוץ 22-01-02-01

לגבי כל אחת מההתקשרויות אנחנו מבקשים לקבל את המידע הבא:
(א) שם הספק איתו התקשר המשרד.
(ב) מספר הספק.
(ג) מטרת ההתקשרות.
(ד) מספר הפרסום במנו"ף של ההתקשרות.
(ה) הסכום שהועבר לספק במסגרת ההתקשרות (בשנת 2014 ובשנת 2015).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

מאת: סער אלון

7 במאי, 2016

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בהמשרד לשירותי דת,

טרם קיבלנו מענה לפנייתנו שהוגשה לפי חוק חופש המידע, למרות שחלף הזמן
הקבוע לפי חוק. נודה על מסירת המידע בהקדם.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק המשרד לשירותי דת –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?