פירוט סעיפי תקציב הסכמים פוליטיים תקציביים אגב אישור התקציב

סער אלון הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד האוצר

הבקשה נענתה.

מאת: סער אלון

6 בדצמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד האוצר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

ביום 15.11.2015, לקראת אישור התקציב, ובהתאם להנחיית היועץ המשפטי
לממשלה, פורסם מסמך המפרט את ההסכמים הפוליטיים התקציביים שנערכו אגב
אישור התקציב. המסמך הוקרא לפרוטוקול בועדת הכספים של הכנסת.

בכל הנוגע לסעיפים התקציבים הרלוונטיים, המסמך הנ"ל מפרט את ההסכמים
ברמת התקנה (6 ספרות).

בהמשך לכך, אנחנו מבקשים לקבל את ההסכמים ברמת התוכנית (8 ספרות).

בשל העובדה שמרבית ההסכמים נוגעים לשנת התקציב הנוכחית, (2015) העומדת
להסתיים, קיימת דחיפות רבה לקבלת המידע. לכן, נודה על מסירת המידע
בהקדם האפשרי.

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער אלון ברקת

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד האוצר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?