פתרון חניה לפרויקט תמ"א בבן אליעזר 18

סער גינזבורסקי הגיש את בקשת המידע הזו אל עיריית אשדוד

הבקשה נענתה.

מאת: סער גינזבורסקי

24 בנובמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע בעיריית אשדוד,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

מבקש לקבל את פירוט פתרון החניה אשר אושר על ידי מנהל הההנדסה לפרויקט
תמ"א 38 בבניין אשר נמצא ברחוב בן אליעזר אריה 18 (תיק בניין 1350).

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

סער גינזבורסקי

קישור לכאן

מאת: מלי קוג
עיריית אשדוד

15 בדצמבר, 2015


Attachment ap005472.doc.dot
84K Download View as HTML


 

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק עיריית אשדוד –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?