בעלויות על כלבים וחתולים בישראל

יוגב שרביט הגיש את בקשת המידע הזו אל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

היתה תקלה במסירה שדורשת טיפול על-ידי אנשי Alaveteli.

מאת: יוגב שרביט

2 בנובמבר, 2015

לכבוד הממונה על חוק חופש המידע במשרד החקלאות ופיתוח הכפר,

בהתאם לסעיף 7 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 הריני לפנות אליכם
כדלקמן:

מדינת ישראל מקיימת רישום בעלות של כלבים וייתכן גם של חתולים ע"י
שימוש בשבב דיגיטלי.
אבקש לקבל את מס' בעלי הכלבים והחתולים וכן את מספר הכלבים וחתולים
הרשומים בחלוקה לפי ישוב, על בסיס הנתונים העדכניים ביותר (סוף 2014
או מאוחר יותר).
אבקש לקבל את הנתונים בקובץ קריא מכונה (אקסל, וורד) בפורמט הבא:
שם הרשות/מס' בעלי כלבים/מס' כלבים רשומים/מס' בעלי חתולים/מס' חתולים
רשומים

תודה מראש

הסדנא לידע ציבורי (ע״ר) פטורה מתשלום אגרה לפי תקנות חופש המידע
(אגרות) התשנ״ט - 1999.

בתודה מראש על טיפולכם המסור בבקשה זו,

הסדנא לידע ציבורי, ע.ר. 580536878, ת.ד. 52033, תל אביב,

יוגב שרביט
אישור להגשת בקשות בשם הסדנא
http://bit.ly/HasadnaYogevApproved

קישור לכאן

מאת: Mail Delivery System

2 בנובמבר, 2015

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[משרד החקלאות ופיתוח הכפרהדוא"ל המבוקש]
SMTP error from remote mail server after initial connection:
host mail.tehila.gov.il [147.237.71.4]: 554 mx2.tehila.gov.il

הצג פסקאות מצוטטות

קישור לכאן

דברים שניתן לעשות עם הבקשה

כולם –
רק משרד החקלאות ופיתוח הכפר –

עקבו אחר הבקשה

עוקב אחר הבקשה הזו אדם אחד

פוגעני? לא מתאים?

בקשות למידע אישי ובקשות מטרידות אינן קבילות לפי החלטת הממשלה (למידע נוסף).

אם אתם סבורים כי יש להסתיר או להסיר בקשה זו, אנא דווחו למנהלי האתר.

שתפו את הידע שקיבלתם

בקשות דומות

בקשות דומות נוספות

פירוט היסטוריית אירועים

האם אתם הבעלים של זכויות יוצרים מסחריות על עמוד זה?